Als biermerk verkoopt Heineken zich als een transparante, heldere organisatie. Maar als het om dierenwelzijn gaat dan is de organisatie helemaal niet zo (h)eerlijk en helder. Op onze vragen over de commercial ‘The Voyage’ van Heineken waarin een Aziatische olifant wordt gebruikt geeft het biermerk namelijk niet thuis. 

Heerlijk Helder Heineken

Via Twitter beloven ze ons antwoorden op vragen als:

“Wie is de eigenaar van de olifant, welke olifant is gebruikt, wie controleerde het welzijn van de dieren et cetera.”, maar in werkelijkheid probeert het bedrijf ons af te schepen met een nietszeggende standaard reactie.

Is Heineken nu gewoon onwetend? Of is het een goedkope manier om het massapubliek te vermaken en een product in de markt te zetten?

In de standaard reactie van Heineken wordt ons verteld dat:

“Als bedrijf en internationaal biermerk zullen we nooit meewerken aan dierenmishandeling in welke vorm dan ook.”

Hiermee wordt de bezorgdheid van Wilde Dieren de Tent Uit, een vereniging die bestaat uit vooraanstaande (inter)nationale dierenbeschermingsorganisaties, voor het gemak maar even weggewuifd. Onze klachten worden door het miljardenbedrijf totaal niet serieus genomen. Is geld dan werkelijk belangrijker dan dierenwelzijn?

Een ieder die logisch nadenkt begrijpt dat een machtig dier als een olifant, die tot zo’n 60 keer zo zwaar kan wegen als de mens, geen handstand doet voor een suikerklontje. Hoe kan Heineken ons beloven dat dit dier niet op dezelfde gruwelijke wijze is getraind als haar soortgenoten? Kan Heineken ons garanderen dat de olifant buiten de opnames niet aan voor- en achterpoot wordt vastgeketend? En kan Heineken ons ook vertellen dat het dier geen stress ervaart wanneer deze optreedt in de entertainmentindustrie? Nee. Heineken kan ons dit niet beloven. Simpelweg omdat op deze vragen geen mooie, rooskleurige antwoorden zijn. Het leven van deze olifant is helemaal niet zo mooi als Heineken ons wil laten geloven. En dat komt Heineken natuurlijk niet zo goed uit.

Daarom hebben we Heineken maar wat simpelere vragen gesteld. Gewoon, makkelijke, eenvoudige vragen waarop het niet zo moeilijk moest zijn om antwoord te geven. Vragen zoals: Wie is de eigenaar van de olifant? Wie heeft het welzijn van de olifant gecontroleerd? En welke olifant is er gebruikt? Maar zelfs op deze vragen wil Heineken geen antwoord geven. Dan rest mij nog één conclusie:

Heineken weet dondersgoed dat het gebruik van de olifant niet goed te praten valt.

Voortaan als iemand mij vraagt om een Biertje? Dan neem ik liever een Gulpener. Want dit duurzame biermerk ziet het als vanzelfsprekend dat er geen wilde dieren voor reclamedoeleinden wordt gebruikt. Een werknemer vertelt mij dat Gulpener in 2001 samen met al haar werknemers een ambitiestatement heeft geschreven waarin staat dat duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zoveel mogelijk leidend moet zijn in het maken van keuzes tijdens de dagelijkse werkzaamheden.

Heineken – The Voyage Commercial, Exclusive Version

©PiepVandaag.nl Leonie Vestering, directeur, Vereniging Wilde Dieren de Tent Uit