Een wereldwijde inspanning om al het toekomstige uitsterven van soorten te voorkomen, zou ongeveer $80 miljard per jaar kosten. Wat neerkomt op $11,42 dollar per jaar per persoon, omgerekend €8,78. Dit blijkt uit een onderzoek dat onlangs werd gepubliceerd in Science.

Kosten om uitsterven te voorkomen? €8,78 per persoon
Kosten om uitsterven te voorkomen? €8,78 per persoon

Het onderzoek is uitgebracht in het kader van de 11e bijeenkomst rond het verdrag voor biodiversiteit (Convention on Biological Diversity CBD), dat kort geleden gehouden werd in Hyderabad, India. Het verdrag is bedoeld om doelstellingen en verbintenissen te ondersteunen die betrekking hebben op natuurbehoud en die uitsterving van soorten een halt toe roepen. Het streven is om deze doelen in het jaar 2020 bereikt te hebben, de wereldregeringen hebben hiervoor getekend.

United Nations Decade on Biodiversity, onderdeel van het CBD

Uit het onderzoek blijkt dat risico verlaging van uitsterving van alle soorten waarvan momenteel bekend is dat ze gevaar lopen, 4 miljard dollar per jaar kost. Belangrijke leefgebieden beschermen en beheren zou 76,1 miljard dollar extra kosten.

Hoe men tot deze conclusies is gekomen? De twee leidende auteurs van de publicatie zijn werkzaam bij BirdLife International en Royal Society for the Protection of Birds (RSPB). Zij gebruikten gegevens van verscheiden onderzoeken naar vogels om tot antwoorden op vragen te komen, die zouden kunnen leiden tot betere bescherming van alle soorten. De andere onderzoekers werken onder andere bij het United Nations Environment Programme (UNEP), Princeton University, het Wereld Natuur Fonds, de Universiteit van Cambridge, en namen ieder zo ook hun eigen expertise en informatie mee.

Volgens het team zou risicovermindering voor alle op dit moment bedreigde vogelsoorten, het komende decennium tussen de 880 miljoen dollar en 1,23 miljard dollar per jaar kosten. “Risicovermindering” verwijst naar de statusverbetering van alle vogels die op de Rode Lijst van Bedreigde Diersoorten (IUCN Red List) staan. Dat betekent dat vogels die op dit moment worden vermeld als “ernstig bedreigd”, genoeg zouden herstellen om opgenomen te worden als “bedreigd”, terwijl de “bedreigde” soort zou bewegen in de richting van de “kwetsbare” categorie. Met dit als basis, in combinatie met andere gegevens over de kosten om andere dier- en plantsoorten te beschermen, schatten de onderzoekers dat de statusverbetering van alle op dit moment bekende bedreigde soorten, tussen 3,41 miljard dollar en 4,76 miljard dollar per jaar kost.

Voor het beschermen van leefgebieden, keken de onderzoekers naar wat BirdLife “Important Bird Areas” noemt: 11.731 land- en zeegebieden, geïdentificeerd als belangrijk voor biodiversiteitbehoud in de wereld. Ze zeggen dat effectief managen van 28 procent van die gebieden die momenteel worden beschermd, 7,2 miljard dollar per jaar zou kosten. Beheer en bescherming van aanvullende gebieden kost 50,6 miljard dollar.

De volgende taak was om dit te extrapoleren naar alle belangrijke plaatsen die beschermd moeten worden voor biodiversiteitbehoud. Maar volgens BirdLife staat 71 procent van de gebieden die noodzakelijk zijn om alle andere soorten te beschermen, al aangemerkt als “Important Bird Area”. Met dit als uitgangspunt, kwamen de onderzoekers tot slot met 76,1 miljard dollar in totaal per jaar om alle belangrijke natuurgebieden in de wereld, en de soorten die daarvan afhankelijk zijn, te beschermen.

Donal McCarthy is milieu-econoom bij zowel BirdLife als RSPB. In een voorbereidend rapport vertelt hij dat het krijgen van dit geld niet bepaald een offer zou zijn voor de wereldeconomie:

“Het vereiste totaal is minder dan 20 procent van de jaarlijkse wereldwijde consumentenbestedingen op frisdranken.”

Hij vertelde de BBC dat bankiers vorig jaar twee keer dit bedrag hebben verdiend aan bonussen.

Ter ondersteuning van dit verhaal bracht BirdLife een nieuw rapport uit op 12 oktober, dat pleit om vogels te gebruiken voor het creëren van strategische actieplannen om 18 van de 20 zogenaamde “Aichi Biodiversiteit Doelen” te halen waaraan voldaan moet worden in 2010. (De Aichi Biodiversiteit Doelen worden zo genoemd omdat zij werden ingesteld bij de laatste bijeenkomst van CBD in Aichi te Japan.) Volgens het rapport zijn vogels “beter bekend dan alle andere vergelijkbare groepen van organismen. Er is ongeëvenaarde informatie over welke soorten het dichtst bij uitsterven liggen, de bedreigingen waarmee zij worden geconfronteerd, de acties die nodig zijn, en de kritieke gebieden die bescherming nodig hebben. Deze gegevens helpen om focus aan te brengen en gerichte acties op te zetten, om zo het verlies aan biodiversiteit aan te pakken.” BirdLife zegt dat landen over de hele wereld vogels kunnen gebruiken om de voortgang van het publieke bewustzijn te volgen op gebied van biodiversiteit, verlies van leefgebieden, duurzame visserij, vervuiling, klimaatverandering, en tal van andere (“Aichi”) doelen.

Zwarte Specht
Over vogels is heel veel bekend, die gegevens helpen om focus aan te brengen en gerichte acties op te zetten, om zo het verlies aan biodiversiteit aan te pakken..

Het zijn natuurlijk moeilijke tijden wereldwijd. Overheden zitten krap bij kas, bankiers zijn niet van plan afstand te doen van hun bonussen en de meeste consumenten laten niet graag elk jaar een paar flessen frisdrank staan om uitsterving te voorkomen. Maar dit zijn zeker getallen die de mensen zullen aansporen om na te denken over de kosten en baten van natuurbehoud. Laten we hopen dat ze niet al te veel tijd met denken doorbrengen: een ander document, medegeschreven door BirdLife-onderzoekers en gepubliceerd op 8 oktober in PLoS One, concludeert dat het tempo van de uitsterving van de vogel “alarmerend” stijgt. Voor veel soorten die op de rand van de afgrond staan, is tijd van essentieel belang.

Bron ©PiepVandaag.nl Isabelle Oostendorp