In West Canada zijn nestelende kolibries erin geslaagd de aanleg van een controversiële oliepijpleiding te stoppen. De vondst van een Anna’s kolibrienest zorgde daar voor een tijdelijke opschorting van de bouw van de Trans Mountain pijpleiding. De werkzaamheden moeten tot 21 augustus worden stilgelegd.

controversiële oliepijpleiding
Kolibries zorgen voor bouwstop controversiële oliepijpleiding | Foto: Skyler Ewing via Pexels

Beschermde soort

De trekvogel is niet bedreigd, maar wordt wel beschermd door nationale wetgeving. Gemeenschappen in het zuiden van British Columbia hebben alarm geslagen over het feit dat Trans Mountain bomen omhakte in kwetsbare broedgebieden.

Een verklaring van Environment and Climate Change Canada, het Canadese ministerie verantwoordelijk voor stilleggen van de werkzaamheden, luidt als volgt:

“Het kappen van vegetatie en bomen of het uitvoeren van andere verstorende activiteiten zoals bulldozen of het gebruik van kettingzagen en zware machines in de nabijheid van actieve nesten zal waarschijnlijk leiden tot verstoring of vernietiging van die nesten.”

Het ministerie voegde eraan toe dat vanwege het seizoen “trekvogels op dit moment bijzonder kwetsbaar zijn”.

Betrokken bewoners

Bezorgde bewoners hebben de bouw in de buurt van de stad Burnaby nauwlettend in de gaten gehouden, uit vrees dat beschermde vogels en hun nesten door het bedrijf worden genegeerd tijdens de bouw.

Sarah Ross, van Community Nest Finding Network:

“Onze leden hebben zeker acht actieve nesten gevonden op deze locatie, maar er zijn nog honderden of duizenden vogelnesten te vinden langs de 1500 kilometer lange route van de pijpleiding. En toch gaat de bouw door zonder adequate overheidscontrole of bescherming.”

Niet alleen kolibries, maar ook andere migrerende vogelsoorten zoals de dennensijs en Amerikaanse matkop zijn langs de route gevonden.

Langdurige controverse

De regering van Justin Trudeau kocht in 2018 de bestaande pijpleiding en het uitbreidingsplan. Dit gebeurde nadat politiek verzet vanuit de regering van de staat British Columbia het toentertijd betrokken energie-infrastructuurbedrijf deed afzien van de bouw.

Verschillende First Nations (inheemse volkeren van Canada) zien de aanstaande 1000 kilometer lange pijpleiding als een bedreiging voor hun land, maar het Hooggerechtshof heeft hun juridische bezwaren tegen de uitbreiding in 2020 verworpen. En dus gaat de bouw door.

De Trans Mountain pijpleiding loopt vanaf de olievelden van Alberta door de Canadese Rocky Mountains en eindigt bij de kust van Vancouver. De uitbreiding van de huidige olieleidingen moet zorgen voor een verzevenvoudiging van het aantal olietankers in de wateren tussen Canada en de Amerikaanse staat Washington. Het tankerverkeer zal naar verwachting toenemen van ongeveer zestig tot meer dan vierhonderd schepen per jaar, en de capaciteit van de pijpleiding zal stijgen van 300.000 tot 890.000 vaten per dag.

Het huidige bevel tot stopzetting van de werkzaamheden is van toepassing op een stuk land van 900 meter. Volgens Trans Mountain heeft het geen invloed op de geplande voltooiingtermijn eind 2022. Het bedrijf is van plan om door te gaan met de bouwwerkzaamheden die met het bevel nog wel zijn toegestaan.

Bronnen:

© Animalstoday.nl Meia van der Zee


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.