Ondanks alle waarschuwingen van de afgelopen jaren hebben overheden en bedrijven nog te weinig gedaan om een grootschalige klimaatramp te voorkomen. De mogelijkheden om de ergste verwoestingen door klimaatverandering te voorkomen nemen snel af. Volgens vooraanstaande wetenschappers begeven we ons inmiddels op onbekend terrein.

Klimaatrapport Wereld begeeft zich op onbekend terrein
Smeltende poolkappen | Foto: publiek domein

Volgens een recent rapport van United in Science zijn we er niet in geslaagd om de uitstoot van broeikasgassen significant te verminderen. De gevolgen hiervan zijn nu al zichtbaar in het steeds extremer wordende weer over de hele wereld. De afgelopen zeven jaar waren de warmste ooit gemeten. Bovendien lopen we steeds meer gevaar op het bereiken van ‘kantelpunten’ in het klimaat die tot snelle en in sommige gevallen onomkeerbare verschuivingen zullen leiden. Tot deze kantenpunten behoren de uitdroging van het Amazonewoud, het smelten van de ijskappen en de afzwakking van de Golfstroom.

Klimaatrapport Wereld begeeft zich op onbekend terrein
Ontbossing | Foto: publiek domein

De recente overstromingen in Pakistan, waarbij volgens de minister van Klimaat een derde van het land onder water kwam te staan, zijn het meest recente voorbeeld van extreem weer dat grote delen van de wereld verwoest. Ook de hittegolf in Europa en het VK deze zomer, de aanhoudende droogte in China, de grootschalige droogte in de VS en de bijna-noodtoestand in delen van Afrika weerspiegelen het steeds vaker voorkomende extreme weer. Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres:

“Er is niets natuurlijks aan de nieuwe omvang van deze rampen. Zij vormen de prijs die de mensheid betaalt voor haar verslaving aan fossiele brandstoffen.”

.

Klimaatrapport Wereld begeeft zich op onbekend terrein
Overstromingen en voedselkeuze hangen samen | Foto: publiek domein

Verontrustende ontwikkelingen

Tijdens de VN-klimaattop Cop26 in Glasgow afgelopen november hebben de regeringen afgesproken de temperatuur binnen de grens van 1,5°C te houden, maar hun toezeggingen en maatregelen om de uitstoot te verminderen blijken niet voldoende. Sinds Cop26 hebben de invasie van Oekraïne en de stijgende gasprijzen sommige regeringen er bovendien toe aangezet terug te grijpen naar fossiele brandstoffen, waaronder steenkool. Guterres waarschuwde voor het gevaar:

“Elk jaar verdubbelen we onze verslaving aan fossiele brandstoffen, terwijl de symptomen snel erger worden.”

Uit het rapport bleek tevens dat de daling van de kooldioxide-uitstoot tijdens de lockdowns van de Covid-19-pandemie tijdelijk was. De kooldioxide-uitstoot is vorig jaar teruggekeerd naar hetzelfde niveau van vóór de pandemie.

Klimaatrapport Wereld begeeft zich op onbekend terrein
Uitstoot | Foto: publiek domein

Kwetsbare landen minst verantwoordelijk

Bijna de helft van de wereldbevolking – 3,3 tot 3,6 miljard mensen – leeft in gebieden die zeer kwetsbaar zijn voor de gevolgen van de klimaatcrisis, maar minder dan de helft van de landen beschikt over vroegtijdige waarschuwingssystemen voor extreem weer.

De schade die kwetsbare landen nu al ondervinden aan het extreme weer en de kosten om deze landen beter voorbereid te laten zijn in de toekomst, wordt waarschijnlijk een van de belangrijkste punten tijdens de komende Cop27-klimaatbesprekingen in Egypte in november. Tasneem Essop, uitvoerend directeur van het Climate Action Network, zegt dat regeringen zich moeten voorbereiden op Cop27 met actieplannen die de urgentie van de crisis weerspiegelen:

“Het angstaanjagende beeld dat in het rapport United in Science wordt geschetst, is al een realiteit voor miljoenen mensen die worden geconfronteerd met terugkerende klimaatrampen. De wetenschap is duidelijk, maar de verslaving aan fossiele brandstoffen door hebzuchtige bedrijven en rijke landen leidt tot verliezen en schade voor gemeenschappen die het minst hebben bijgedragen aan de huidige klimaatcrisis.”

.

Klimaatrapport Wereld begeeft zich op onbekend terrein
Droogte | Foto: publiek domein

Enige hoop: groene energie

Onderzoekers van de universiteit van Oxford publiceerden recentelijk dat een verschuiving van de wereldeconomie naar groene energie tegen 2050 minstens 12 miljard dollar zou besparen in vergelijking met het huidige gebruik van fossiele brandstoffen. De stijgende gasprijzen hebben de kwetsbaarheid aangetoond van economieën die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.

Klimaatrapport Wereld begeeft zich op onbekend terrein
De kosten zijn sterk gedaald | Foto: publiek domein

Volgens de studie, gepubliceerd in het tijdschrift Joule, zou een snelle overstap naar hernieuwbare energie en andere vormen van schone energie de economie ten goede komen, aangezien de kosten van groene technologie de afgelopen tien jaar sterk zijn gedaald. In het verleden werd voorspeld dat de kosten voor hernieuwbare energie en andere vormen van schone energie lang hoog zouden blijven, maar deze daling in kosten is veel sneller gegaan dan verwacht. Bovendien blijkt uit het United in Science rapport dat klimaat gerelateerde rampen dagelijks al 200 miljoen dollar aan economische verliezen veroorzaken.

Klimaatrapport Wereld begeeft zich op onbekend terrein
Niets doen aan klimaatverandering komt de wereld duur te staan | Foto (samengesteld beeld): Ria Sopala CC0

Bron:

©AnimalsToday.nl Meia van der Zee