Ondanks dat ze ons vaak negeren, letten katten wel degelijk op hun menselijke huisgenoten. Zo goed zelfs, dat ze de namen van hun directe huisgenoten – mens en kat – herkennen. Dat blijkt uit een Japanse studie.

huisgenoten
Katten herkennen ook de namen van hun huisgenoten| Foto: publiek domein

Dat katten intelligenter zijn dan gedacht en een hechte band met mensen kunnen hebben, is al eerder uit onderzoek gebleken. Ook dat ze hun eigen naam kennen, was al wetenschappelijk aangetoond. Maar een nieuwe studie uit Japan laat zien dat katten ook de namen van katten uit hun directe omgeving en van hun menselijke huisgenoten herkennen. In tegenstelling tot hoe het soms lijkt, besteden katten dus wel degelijk aandacht aan ons en wat we zeggen. “Wat we ontdekt hebben, is verbazingwekkend”, zegt dierenwetenschapper Saho Takagi:

“Katachtigen lijken niet te luisteren naar de gesprekken van mensen maar in feite doen ze dat wel.”

‘Modelkat’

Takagi en zijn team voerden het onderzoek uit bij katten die in kattencafés wonen en in gezinnen. In kattencafés kunnen bezoekers omringd door soms tientallen katten koffiedrinken. Tijdens de experimenten lieten de onderzoekers op een computerscherm een kat een afbeelding zien van een zogenaamde ‘modelkat’. Dit was dan een bekende kat uit het huishouden of café. Het baasje zei dan of de juiste naam van het dier of een verkeerde naam hardop. Als het baasje de verkeerde naam zei, bleven de katten uit gezinnen langer naar het scherm staren, mogelijk omdat ze verbaasd of geïntrigeerd waren door het niet overeenkomen van de afbeelding met de naam van de modelkat. Bij de katten uit het kattencafé stelden de onderzoekers dit langer kijken niet vast. Dit komt mogelijk doordat de dieren niet bekend genoeg met de modelkat waren omdat ze daar met veel andere soortgenoten samenwonen.

“Alleen de huiskatten anticipeerden op een specifiek kattengezicht bij het horen van de naam van de kat. Dit suggereert dat ze de naam van de modelkat en het specifieke individu op elkaar afstemden,” schrijven de onderzoekers in hun paper.

“Bij het horen van de naam van een kat verwachtten de proefkatten de bijbehorende kat.”

Ook kregen de katten de afbeelding van een modelpersoon te zien, een van de mensen met wie de kat samenleefde. Opnieuw kregen de katten of de juiste naam te horen, of een andere. En weer keken de huiskatten langer naar het scherm als de naam niet overeenkwam met de persoon. Het effect was groter in huishoudens met meer mensen, en in huishoudens waar de kat langer bij het gezin woonde.

Interactie

De onderzoekers vermoeden dat de katten in een huishouden de naam van andere katten oppikken door interacties tussen mensen en de katten te observeren. In een kattencafé is dit veel moeilijker. Daar leven de katten vaak met tientallen andere en komen er veel vreemden over de vloer die de namen van de katten ook niet kennen. Op basis van hun resultaten, denken de onderzoekers dat katten die bij mensen wonen meer kansen hebben om de namen van de andere bewoners te horen. Ook speelt de tijd dat een dier binnen het gezin doorbrengt, een rol. Hoe langer ze er wonen, hoe beter ze het kunnen oppikken.

Meer onderzoek

De onderzoekers schrijven dat er meer onderzoek nodig is om dit definitief te concluderen. De onderzoeksgroep was namelijk relatief klein, met enkele tientallen katten en de specifieke mechanismen van het socialiseringsproces van katten is ook nog niet duidelijk. Toch is er nu het eerste bewijs dat huiskatten menselijke uitingen koppelen aan dieren en mensen in hun directe omgeving door ons gedrag te bestuderen.

Bron:

©AnimalsToday.nl Sophie Jongma