Het gaat niet goed met de eikelmuis in Nederland. 2022 staat daarom in het teken van deze zeldzame soort. De Zoogdiervereniging is gestart met een zenderonderzoek, waarmee beter duidelijk wordt hoe de eikelmuis zijn omgeving gebruikt. Met deze informatie kan het leefgebied beter worden ingericht zodat de beschermde eikelmuis hopelijk niet uit ons land verdwijnt. Ook is het filmmakers gelukt het dier voor het eerst in Nederland in het wild vast te leggen.

eikelmuis
Zenderonderzoek voor het meest bedreigde zoogdier van Nederland – de eikelmuis – van start | Foto: Wesley Overman

De populatie eikelmuis is uiterst klein, zo bleek ook weer uit de monitoringsronde dit voorjaar. Dit onderstreept het belang van het zenderonderzoek. Met de kennis over hoe de eikelmuis het leefgebied gebruikt, kan het leefgebied beter worden ingericht. Onderzoekers hebben daarom nu eikelmuizen uit GaiaZOO en uit het wild gezenderd. Met radiozenders kunnen de 20 dieren op afstand worden gevolgd. Dit doen de onderzoekers van de Zoogdiervereniging samen met studenten van Wageningen Universiteit, HAS Den Bosch en Hogeschool van Hall Larenstein. Het onderzoek duurt een half jaar. In december, als de eikelmuizen in winterslaap zijn, worden de eerste resultaten verwacht.

Hoe gebruikt de eikelmuis het landschap?

ARTIS sloot zich in februari aan bij het Jaar van de Eikelmuis en is een van de sponsors van het onderzoek.  “We zijn blij dat we dit onderzoek kunnen steunen, want het is belangrijk om de Nederlandse natuur dichtbij huis te beschermen”, vertelt Tjerk ter Meulen, curator bij ARTIS.

“Door dit onderzoek, dat ook door Gaia Nature Fund, DierenPark Amersfoort Wildlife Fund, Provincie Limburg en Zoogdiervereniging wordt gesponsord, kunnen we zicht krijgen op de manier van leven van de eikelmuis. De belangrijkste onderzoeksvraag is: hoe gebruikt het diertje het landschap? We hopen bijvoorbeeld te weten te komen waar de dieren overdag rusten, in wat voor soort struiken ze het meest naar eten zoeken, hoe groot hun leefgebied minimaal is en of ze veel gebruik maken van stapels stenen, houtstapels, dichte struiken, nestkasten en dassenburchten om in te schuilen. Allemaal belangrijke informatie die kan helpen om het landschap goed in te richten.”

Eikelmuisbeschermingsplan

Met de resultaten van het onderzoek willen de organisaties goede input leveren voor het verbeteren van het leefgebied. De hoop is namelijk dat er binnenkort maatregelen in Zuid-Limburg genomen kunnen worden vanuit het eikelmuisbeschermingsplan van Provincie Limburg. Het mooie is dat het mes aan meerdere kanten snijdt, want als je de bossen en het agrarisch gebied eikelmuisvriendelijk maakt, worden ook andere soorten, zoals de zeldzame geelbuikvuurpad, geholpen.

Help mee

Wil je weten hoe het met het onderzoek gaat en hoe je kan helpen met beschermen? Kijk dan op de websites van de genoemde organisaties en houdt ook de socials in de gaten.

Bron:

©AnimalsToday.nl