Nieuw onderzoek onder witte haaien heeft aangetoond dat de soort langzamer groeit en later volwassen wordt dan voorheen werd aangenomen.

Witte haai - Witte haaien later volwassen dan gedacht
Witte haai | Foto: Hermanus Backpackers [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
De bevindingen zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke journaal, Marine and Freshwater Research, en laten voor het eerst een betrouwbare groeicurve van de witte haai zien.

De onderzoekers verbonden aan de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) onderzochten wervelmateriaal van totaal 77 witte haaien, 41 mannetjes en 36 vrouwtjes. De wervels zijn afkomstig van het Apex Predators Program, dat onder andere de witte haaiensoort op de voet volgt tijdens hun leven en migratiepatronen, leeftijd, groei, reproductie en voedselecologie in kaart brengt. Door het bestuderen van zogenaamde jaarringen in de wervels in combinatie met eerder onderzoek, zijn de wetenschappers er in geslaagd het groeitempo van de haaiensoort vast te stellen. Paren van ringen in de wervels, geteld in drieën staan voor een bepaalde (groei)periode in het leven van de haai, maar voor hoeveel tijd die periode daadwerkelijk staat kan variëren, dus de onderzoekers moeten zeer accuraat te werk gaan bij de vaststelling en de data analyseren met behulp van de bevindingen van hun eerder onderzoek.

Resultaten

Volgens de laatste analyse is een mannetjes witte haai seksueel volwassen rond zijn 26e en vrouwtje ergens tussen haar 7e en 13e jaar. Dit betekent dat de voortplantingscyclus nog veel trager is dan voorheen werd gedacht en de soort daarmee nog gevoeliger is, aangezien het lang duurt voor er aanwas is. De witte haai staat op de IUCN Red List of Threatened Species aangemerkt als bedreigde diersoort.

Witte haaien leven lang

Een witte haai kan over de zeventig jaar oud worden en is daarmee één van de langstlevende vissensoorten. Ze worden dus naar nu blijkt laat volwassen en krijgen niet uitgesproken veel nakomelingen. Aangezien de dieren als grote bedreiging worden gezien, mede ingegeven door zeer sporadische incidentele aanvallen op mensen, in combinatie met allerlei andere bedreigingen maakt dat de soort onder grote druk staat. Gezien de resultaten van dit onderzoek blijkt herstel van de populatie een lange weg en is het duidelijk dat de soort kwetsbaarder is dan werd aangenomen. Hopelijk leiden deze conclusies tot betere bescherming van deze bijzondere dieren.

Bronnen: Vroege Vogels & Eureka Alert ©PiepVandaag.nl


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.