Voor wrede evenementen met dieren hoeven we niet per se naar landen als Spanje of naar Azië, want op het eiland Schiermonnikoog kunnen ze er ook wat van. Ook dit jaar zal tijdens het Kallemooi, een traditioneel feest in het Pinksterweekend, weer een haan drie dagen lang in een mand opgehangen worden aan een 18 meter hoge mast. Ongeacht het weer, en ondanks felle protesten tegen deze dieronvriendelijke ‘traditie’.

Kallemooi
Drie dagen in een mandje op 18 meter hoogte | Foto: screenshot video YouTube

Het Kallemooi is een oud feest en de haan in de mand zou staan voor vruchtbaarheid. Volgens Schiermonnikoog is de Kallemooi-haan ‘de koning van het dorp’. Het dier werd traditioneel gestolen door een mannelijke eilandbewoner, en na drie dagen hulpeloos in de mand gezeten te hebben teruggebracht naar de rechtmatige eigenaar.

Onzinnige traditie
Ondanks aanhoudende protesten tegen deze onzinnige traditie gevuld met symboliek heeft de organisatie al meermalen laten weten niet af te willen zien van het gebruik om een haan drie dagen in een mand aan de mast te hangen. Zo werd in 2014 en opnieuw in 2015 een dringend verzoek hiertoe van de Dierenbescherming afdeling Friesland (tegenwoordig regio Noordoost) afgewezen. De organisatie van het Kallemooi stond niet open voor een gesprek.

Wel kreeg de Dierenbescherming het voor elkaar dat er een officiële waarschuwingsbrief van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) naar de organisatie van het Kallemooi werd gestuurd, waarin geëist werd dat een dierenarts zou toezien op het welzijn van de haan. In 2015 werd de mand voorzien van een camera om de haan op afstand in de gaten te houden.

Verbieden
Volgens de Wet Dieren mag het welzijn en de gezondheid van een dier niet aangetast worden. In artikel 2.1.1 staat geschreven:

“Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen.”

Je zou dus zeggen dat de wet een handvat biedt om het haan-ophangen tijdens het Kallemooi te verbieden. Want behalve dat de haan drie dagen verplicht in de kleine mand moet doorbrengen wordt het dier ook blootgesteld aan de elementen, zonder een kans te hebben zich daaraan te onttrekken. Hitte, kou, regen en wind; de haan zal ze gedwongen moeten trotseren en het is ieder jaar weer de vraag hoe het dier deze mishandeling zal doorstaan. De haan wordt dan wel publiekelijk na drie dagen weer uit de mand gehaald en krijgt eten en drinken mee, maar over de toestand van het dier worden geen mededelingen gedaan.

Bekijk hieronder privébeelden uit 2012, waarin de mast wordt neergehaald en de haan weer uit de mand mag. Een zeer stressvolle situatie voor het dier:

Goedgepraat
Dit soort dierenmishandeling tijdens evenementen wordt altijd goedgepraat met de term ‘traditie’ en dat die vooral bewaard moet blijven. Hetzelfde gebeurt tijdens het carnaval bij het jaarlijks terugkerende ganstrekken in het Limburgse Grevenbricht. Ondanks een officieel verbod wordt daar nog steeds ieder jaar een gans gedood om er vervolgens te paard de nek vanaf te trekken, allemaal onder het mom van traditie. Hoewel het natuurlijk terecht is dat PiepVandaag.nl vaak bericht over misselijkmakende wreedheden tegen dieren tijdens festivals in het buitenland, zullen we als Nederlanders toch ook de hand in eigen boezem moeten steken.

‘Mond houden’
In 2014 maakte RTV Noord een korte reportage waarin de protesten tegen het haan-ophangen op Schiermonnikoog door een eilandbewoner afgedaan worden met ‘als je er geen verstand van hebt moet je je mond houden’:

Melden!
Mocht je zelf horen of lezen dat er ergens een evenement gaat plaatsvinden waarbij een dier wordt mishandeld, geeft het dan alsjeblieft door aan de redactie via een e-mail.

Bronnen: schiermonnikoog.net, RTV Noord/YouTube ©PiepVandaag.nl Bart van Riel