Japan heeft aangekondigd om de gewone vinvis – na de blauwe vinvis het grootste dier op aarde – toe te voegen aan de lijst van commerciële walvissoorten. Dat betekent dat Japanse vissers naast de jacht op brydevinvis, sei en dwergvinvissen voortaan ook mogen jagen op de gewone vinvis. Deze aankondiging is in vele opzichten betreurenswaardig. De gewone vinvis staat namelijk op de rode lijst van bedreigde diersoorten.

Japan opent jacht op gewone vinvis
Vinvissen bij Antarctica op zoek naar krill | Foto: ©Sea Shepherd Global

Eerder deze maand liet de Japanse regering weten dat zij van plan is om de commerciële walvisvaart uit te breiden door de jacht op de gewone vinvis toe te staan. Hoewel tot 5 juni 2024 publiek commentaar kan worden geleverd op dit voornemen, is duidelijk dat de plannen hoe dan ook zullen worden doorgezet. Zo gaf de minister van Buitenlandse Zaken tijdens een persconferentie aan dat de Japanse regering de walvisjacht zal blijven promoten en zo nodig overgaat op diplomatieke stappen. Dit is slecht nieuws voor de gewone vinvis.

Zwaar geleden

De gewone vinvis kan tot wel 24 meter lang worden. De soort heeft de afgelopen eeuw al zwaar geleden onder de walvisjacht. In de eerste helft van de twintigste eeuw daalde de populatie van de vinvis drastisch doordat er naar schatting 50.000 vinvissen voor de commerciële vangst waren gedood. Volgens de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC) is de vinvispopulatie nog steeds aan het herstellen van de schok.

Japan opent jacht op gewone vinvis
Japan opent jacht op gewone vinvis | Foto: via Wikipedia CC0

Wrede commerciële jacht

De IWC bepaalde in 1986 dat de commerciële jacht op alle walvissoorten niet langer toegestaan is. Japan maakte jarenlang deel uit van de IWC, maar stapte in 2019 uit de Commissie. Onder veel binnen- en buitenlands protest hervatte Japan de wrede commerciële jacht op verschillende walvissoorten. Helaas zet Japan de negatieve ontwikkelingen nu door, door vanaf dit seizoen ook de jacht op de gewone vinvis toe te staan. Dat betekent dat Japanse vissers vanaf dit visseizoen in de territoriale wateren en de exclusieve economische zone mogen jagen op de gewone vinvis.
.

Sterfproces walvis door harpoen kan twee uur lang duren

.
Behoud van Japans cultureel erfgoed zou de reden zijn dat de Japanse regering de commerciële walvisvaart uitbreidt. Het zou van belang zijn dat de traditionele Japanse keuken wordt beschermd en daarom moet walvisvlees voldoende beschikbaar blijven. Bovendien geeft de regering aan dat het walvisvlees een belangrijke voedselbron is voor de Japanse bevolking.

Vraag naar walvisvlees marginaal

Het is opmerkelijk dat de Japanse overheid zich zo blijft vastklampen aan de productie van walvisvlees. Zo zou de vraag naar walvisvlees marginaal zijn en worden er allerlei manieren bedacht om dit vlees toch nog aan de man te krijgen. Recent zijn er zelfs snackautomaten met walvisvlees geïnstalleerd, puur en alleen om de verkoop van walvisvlees te doen stijgen. Verder wordt vermoed dat de walvisvaart nu wordt uitgebreid om de kosten van het gloednieuwe reuzeschip ‘Kangei Maru’ zo snel mogelijk te compenseren.
.

Walvissen tellen niet mee als ‘klimaatredders’

Cruciale rol

De afname van het aantal walvissen is niet alleen te betreuren voor de diersoort zelf. Walvissen spelen namelijk een cruciale rol op aarde. Tijdens de afstanden die walvissen afleggen, verspreiden de dieren veel voedingsstoffen. Hierdoor kan bijvoorbeeld plankton groeien, wat weer voeding is voor andere dieren. De helft van alle zuurstof op aarde is afkomstig van plankton in zee. Ook slaan walvissen tonnen aan koolstof op. Zo zou een grote walvissoort tijdens zijn leven tot wel 30.000 ton koolstof kunnen opnemen. Ter vergelijking: een boom kan jaarlijks 20 kilo koolstof opslaan.

Japan opent jacht op gewone vinvis
Harpoen voor walvisjacht | Foto: publiek domein

Jacht op gewone vinvis fel bekritiseerd

De nieuwe ontwikkelingen in Japan zijn fel bekritiseerd door vele dierenorganisaties, zoals Born Free, Sea Shepherd, EIA, OceanCare en Humane Society International. Bovendien druist het Japanse voornemen om de jacht op de gewone vinvis toe te staan in tegen het internationale gewoonterecht en het VN-zeerechtverdrag. Japan moet zich volgens deze rechtsbronnen namelijk houden aan het verbod op de commerciële walvisvaart van het IWC.

Bronnen:

Schokkend verband dolfijnenjacht in Japan en toerisme wereldwijd

©AnimalsToday.nl Femke Oosterbaan Martinius