Zaterdag 28 januari en zondag 29 januari is het zover. Heel vogelend Nederland en andere geïnteresseerden kunnen weer meedoen met de jaarlijkse Tuinvogeltelling, georganiseerd door Vogelbescherming Nederland. Iedereen kan deelnemen aan dit grote nationale evenement en bijdragen aan meer kennis over onze eigen tuinvogels.

Tuinvogeltelling
De huismus was vorig jaar de meest getelde tuinvogel | ©Lars Soerink, Vilda natuurfotografen

Wie denkt niet veel te weten over tuinvogels, niet getreurd. Bij voorinschrijving via de site van de Vogelbescherming krijgt iedere belangstellende het laatste nieuws rondom de Nationale Vogeltelling en leuke weetjes over het herkennen van vogels via de mail opgestuurd, zodat je geheel up-to-date kunt starten tijdens het telweekend.

Hoe werkt de Tuinvogeltelling?

Iedere enthousiaste vogelaar is gebonden aan een paar voorwaarden tijdens het half uurtje vogels tellen:

  • Tel op 28 of 29 januari 2017 een half uur de vogels in je tuin of op het balkon. Vogels die overvliegen tellen niet mee.
  • Noteer alle waarnemingen van een soort in de tuin of op het balkon, maar tel niet alle waarnemingen bij elkaar op. Om dubbeltellingen te voorkomen wordt alleen de grootste groep van (bijvoorbeeld) koolmezen genoteerd. Met andere woorden: zie je in een half uur teltijd drie koolmezen tegelijk en even later een groepje van vijf koolmezen, dan geef je vijf koolmezen door.
  • Geef je telling door via de app Tuinvogels of via www.tuinvogeltelling.nl

Een eenvoudige manier om vogels te herkennen, is via de tuinvogel-app van de Vogelbescherming. In deze app worden 93 algemeen voorkomende vogelsoorten in Nederland benoemd. Van huismus tot bosuil en van winterkoning tot blauwe reiger. Een onbekende vogel kan al snel op naam worden gebracht met deze app. Vul in hoe de vogel eruitziet, kleuren, grootte en de app geeft de meest waarschijnlijke soort aan, met van bovenaf de meest waarschijnlijke.

Vorig jaar was de tuinvogeltelling een groot succes. Zo’n 50.000 mensen deden mee en telden gezamenlijk 751.503 vogels, met net als in voorgaande jaren, de huismus als meest getelde soort. Op nummer 2 en 3 stonden respectievelijk de koolmees en de merel. Opvallend detail was het ontbreken van de spreeuw in de top-10, voor het eerst in 13 jaar. Op zich niet vreemd: het aantal broedgevallen van de spreeuw is de afgelopen 20 jaar met 40 % afgenomen.

Tien meest getelde vogelsoorten in 2016: huismus (164.918), koolmees (115.305), merel (85.547), pimpelmees (77.666), vink (69.775), kauw (59.524), Turkse tortel (45.713), ekster (35.593), roodborst (35.377) en houtduif (33.910).

Bron: Tuinvogeltelling ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven