TRAFFIC, de ngo die wereldwijd toeziet op handel in wilde dieren en planten, verkondigt dat de handel in ivoor dit jaar met maar liefst honderd procent is gedaald bij Yahoo! Japan, het grootste online handelsplatform van het land. Vorig jaar november besloot het bedrijf vrijwillig om de verkoop van ivoor te verbieden. Een belangrijke stap in de mondiale strijd tegen illegale ivoorhandel. Toch is een nationaal verbod de enige mogelijkheid voor de Japanse regering, wil het een einde maken aan de Japanse betrokkenheid bij de internationale ivoorhandel.

ivoorhandel valt
Ivoorhandel valt stil bij grootste Japanse handelsplatform | Foto: Jerome Starkey/flickr

Japanse ivoormarkt

Drie jaar geleden onthulde TRAFFIC in een uitgebreid rapport dat Japan dringend zijn ivoormarkt moest sluiten, wil het een einde te maken aan zijn belangrijke bijdrage in de destructieve internationale ivoorhandel. Naar schatting vinden sindsdien elke dag 55 Afrikaanse olifanten de dood door deze bloedige business. In Afrika is het afgelopen decennium een vijfde deel van de olifanten vermoord voor de lucratieve handel. Met een alsmaar stijgende export en vele grote inbeslagnames van ivoor werd dit rapport gezien als een laatste waarschuwing voor de Japanse autoriteiten om in actie te komen ter bescherming van de olifanten. Timomi Kitade, auteur van het rapport:

“Zonder twijfel tonen onze bevindingen aan dat de grotendeels ongereguleerde binnenlandse ivoormarkt van Japan bijdraagt ​​aan illegale handel. Een situatie die volgens de CITES-partijen bepalend is voor een veel strengere regelgeving en de sluiting van de markt rechtvaardigt.”

Honderd procent daling

Ondanks het uitblijven van overheidsregulering, hebben verschillende Japanse online platforms vrijwillig maatregelingen getroffen om de verkoop van ivoor te verbieden. In november 2019 heeft Yahoo! Japan, op dat moment het grootste platform, een volledig verbod op verkoop van ivoor ingevoerd. Nu dit verbod stevig van kracht is, evalueert TRAFFIC de impact van die beslissing in haar nieuwste studie ‘Teetering on the Brink: Japan’s online ivory trade’.

TRAFFIC vergeleek het aantal winkels dat ivoor verkocht op de online marktplaats Yahoo! Shopping voor en na het verbod. Hieruit bleek een opzienbarende daling van liefst honderd procent. In 2020 werd ivoor in geen één winkel meer aangeboden; in 2017 lag dit aantal nog op 58. Vergelijkbare trends werden ook gevonden op het online platform Rakuten-Ichiba, dat drie jaar geleden hetzelfde verbod instelde. Nu biedt nog één winkel ivoor aan op dit platform. Voor het verbod waren dit 55 winkels. Ook de resultaten op de online handelsplaats Yahoo! Auctions stemmen optimistisch. De verkoop van ivoor verdween nagenoeg volledig, en niet alleen bij bedrijven maar ook bij de consumenten onderling. Waar de onderzoekers constateerden dat er nog ivoor werd aangeboden tegen het bedrijfsbeleid in, ondernam de desbetreffende verkoper snel actie om het aanbod alsnog te laten verdwijnen.

Stop ivoorhandel

TRAFFIC toont aan dat vrijwillige verboden van grote waarde zijn. Toch zijn deze vrijwillige verboden niet genoeg om de olifanten te beschermen: effectievere handhaving vanuit de overheid is hiervoor noodzakelijk. TRAFFIC waarschuwt dat de huidige acties in de e-commerce industrie onvoldoende zijn om de volledige Japanse ivoormarkt aan te pakken. De ivoorhandel blijft bestaan via andere kanalen, waaronder fysieke veilinghuizen en in particuliere groepen door verkoop op social media. Nog steeds vindt er export naar China plaats, ondanks dat dit land sinds 2018 een algeheel verbod hanteert op handel in ivoor.

TRAFFIC roept de Japanse regering daarom op om een actieplan te ontwikkelen om de ivoormarkten definitief te sluiten en om geleidelijk het overleg te starten om het gebruik van hankos (naamzegels van ivoor) af te schaffen. Daarnaast dient de regering nauwer samen te werken met de Chinese autoriteiten om de doelstellingen van de CITES-regels voor handel in beschermde planten en dieren te kunnen bereiken. Ryoke Nishino, programmamedewerker TRAFFIC Tokio:

“Hoe nuttig de acties van individuele bedrijven en lokale overheden ook zijn, ze kunnen alleen de scherpe randen bijschaven en niet de kern van het probleem aanpakken. Alomvattende veranderingen moeten van bovenaf komen: de centrale regering moet zich verbinden om strikte maatregelingen af te dwingen die ervoor zorgen dat Japan niet langer betrokken is bij de ondergang van de Afrikaanse olifanten.”

Bronnen:

© AnimalsToday.nl Jessica Slotman