Weet u wat er leeft onder de zeespiegel? Kom maar luisteren!Studio bruinvis is een initiatief van Stichting Rugvin. Deze stichting heb ik in 2005, samen met Frank Zanderink, opgericht voor meer onderzoek naar walvisachtigen in de Nederlandse kustwateren. Sinds 2009 doen we onderzoek naar het wel en wee van de bruinvis in de Oosterschelde. Door de jaarlijkse telling weten we dat het aantal bruinvissen schommelt tussen de 30 en 60 dieren; er worden zelfs kalfjes geboren!

warrelniet Studio Bruinvis
Bruinvissen |©M Jose-Ecomare S.Dijksen

Door het onderzoek van stichting Rugvin in de Oosterschelde weten we dat nabij het havenhoofd van Zierikzee heel vaak bruinvissen te zien zijn, dit is zelfs dé hotspot van Nederland! De toegang naar dit havenhoofd is het afgelopen jaar middels fiets- en wandelpaden goed ontsloten en er zijn zelfs banken neergezet! Kortom: de ideale plek om naar “onze walvis” te gaan kijken! Maar het zou nog mooier zijn als je dit dier ook nog zou kunnen horen? Dus tegelijk naast het zien ook kunnen luisteren naar de geluiden die de dieren uitzenden om hun weg te vinden, hun prooien te zoeken en met soortgenoten te communiceren.

Hoe werkt Studio Bruinvis?
Aan een boei die in het water voor het havenhoofd bij Zierikzee wordt geplaatst, worden hydrofoons gehangen. Deze “onderwatermicrofoons” vangen het geluid op van passerende of foeragerende bruinvissen in de buurt. Vanaf deze boei wordt het geluid direct “live” naar de kant gezonden, waar het voor mensen hoorbaar is vanaf het bruinviskunstwerk. Een belangrijk nevendoel van de installatie is dat de gegevens omtrent aanwezigheid van de bruinvissen tevens worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. Hiermee gaan we de bruinvis beter begrijpen en kunnen we het leefgebied van deze prachtige dieren (nog) beter gaan beschermen.

Studio Bruinvis
Studio Bruinvis

Wie
Stichting Rugvin, het Nationaal Park Oosterschelde, Natuurmonumenten, het Wereld Natuur Fonds en de Gemeente Schouwen-Duiveland werken samen aan de realisatie van Studio Bruinvis.

Waar
Studio Bruinvis komt op het havenhoofd van Zierikzee en kijkt uit over de Oosterschelde, waar de bruinvissen met tientallen rondzwemmen. Naast de geluiden die live te beluisteren zijn, vindt je er allerlei algemene informatie over deze bijzondere zoogdieren.

Dit project is uniek in de wereld en nog nooit eerder gerealiseerd. Zou het niet fantastisch zijn als Zierikzee de allereerste plek ter wereld wordt waar je live bruinvissen kunt horen?

Wanneer
Naar verwachting wordt de Studio in September 2015 opgeleverd.

Crowdfunding
Er is € 40.000 nodig voor de realisatie van Studio Bruinvis. Meer dan helft van het benodigde geld is al toegezegd. Voor het resterende bedrag zoeken de organisaties steun van mensen die dit project mee willen financieren via crowdfunding. Klik hier om Studio Bruinvis te steunen.

Voor meer informatie over het werk van Stichting Rugvin, zie www.rugvin.nl.

Alvast dank voor uw steun!

Nynke Osinga
Zeezoogdierenonderzoeker bij Stichting Rugvin

©PiepVandaag.nl