De kolonie huiskraaien in Hoek van Holland moet gered worden. Dat vindt onder andere de Partij voor de Dieren en de Faunabescherming. De provincie Zuid-Holland is voornemens de vogels dood te schieten, omdat ze een bedreiging zouden vormen voor andere vogels.

huiskraai
Foto: Wikimedia Commons

In 1994 kwam de huiskraai naar alle waarschijnlijkheid op eigen kracht als verstekeling met een schip uit Azië Nederland in. “Een volstrekt natuurlijke gang van zaken. Er is geen sprake van het per ongeluk of expres loslaten van hier door mensen actief naar toe gehaalde dieren. Alleen dan kan een dergelijke nieuwe diersoort als een exoot worden beschouwd,” aldus de faunabescherming.

De kolonie bestaat inmiddels uit maximaal 24 vogels en buiten Hoek van Holland komen ze niet voor. Waarom de provincie de dieren als een bedreiging ziet is niet duidelijk. Er is geen enkel bewijs dat ze een bedreiging vormen voor welke andere vogelsoort dan ook. De kraaien leven volgens de Partij voor de Dieren al jaren in harmonie met de andere vogels. De partij heeft dan ook vragen gesteld over de voornemens van de provincie.

De Faunabescherming  probeert via een rechtzaak het afschot tegen te houden.  Ondertussen gaan de voorbereidingen voor het afschot gewoon door. De provincie Zuid Holland heeft Duke Faunabeheer, ook bekend van de ganzenvergassing rond Schiphol, opdracht gegeven alle huiskraaien in Hoek van Holland dood te schieten.

Veel vogelliefhebbers zijn de afgelopen week naar Hoek van Holland afgereist om de huiskraaien mogelijk voor de laatste keer te zien.

Bronnen: Faunabescherming en Omroep West ©PiepVandaag.nl