Dierenartsen in Hongarije frauderen op grote schaal met rassen, geboortedata en rabiës inentingen van puppy’s die in Nederland worden verkocht. Een dierenarts manipuleerde in drie jaar tijd maar liefst 8413 keer de gegevens in de databank van de overheid, zo blijkt uit onderzoek van House of Animals. De dierenwelzijnsorganisatie overhandigde niet minder dan 30 dossiers aan de Hongaarse autoriteiten op basis van broodfokpuppy’s, die in Nederland door drie handelaren verkocht zijn. Het gaat om broodfokhandelaren in Diessen, Chaam en Lelystad. Actualiteitenprogramma EenVandaag besteedde vandaag – zaterdag 6 maart – aandacht aan de schokkende uitkomsten van dit onderzoek.

Hongaarse dierenartsen frauderen met in Nederland verkochte puppy’s
Slachtoffer broodfok in Hongarije | Foto: House of Animals

House of Animals heeft aangifte gedaan bij de Hongaarse politie tegen 6 dierenartsen wegens fraude, valsheid in geschrifte, medeplichtigheid aan dierenmishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De dierenwelzijnsorganisatie heeft ook een klacht ingediend bij de ethische commissie van de Hongaarse Veterinaire Kamer, te vergelijken met de Nederlandse Tuchtraad. Naar aanleiding van de door House of Animals verstrekte informatie is 1 dierenarts – die tevens werkzaam is voor het Hongaarse equivalent van de NVWA – per direct op non-actief gesteld. De ethische commissie is een uitgebreid onderzoek gestart, waarbij ze zelfs drie jaar teruggaan in de tijd.

Hongaarse dierenartsen frauderen met in Nederland verkochte puppy’s
Hongaarse dierenartsen frauderen op grote schaal met in Nederland verkochte puppy’s | Foto (broodfok in Hongarije): House of Animals

Nederlandse dierenartsen trekken al jaren in groten getale aan de alarmbel dat de puppy’s die zij op hun spreekuur zien veel jonger zijn dan de geboortedatum in het paspoort aangeeft. Ook blijken rabiësvaccinaties niet te kloppen en zijn de puppy’s vaak doodziek, ondanks de door Hongaarse dierenartsen afgegeven gezondheidsverklaringen.
.

NVWA lapt Europese en nationale regelgeving aan de laars

.
Dierenartsen en dierenbeschermingsorganisaties in Nederland doen hiervan al jaren melding bij de NVWA, maar tot grote frustratie wordt daar vrijwel nooit iets mee gedaan. De NVWA beroept zich op het gelijkheidsbeginsel en vertrouwt daarmee de dierenartsen in Hongarije die de paspoorten hebben geleverd. De NVWA heeft bevestigd alleen melding te maken bij de Hongaarse autoriteiten maar zelf geen onderzoek te doen, ondanks het feit dat de klachten van Nederlandse dierenartsen zich al jaren opstapelen. Karen Soeters van House of Animals vindt dit een meer dan zorgelijke ontwikkeling:

“Nederlandse dierenartsen worden door de NVWA niet serieus genomen en dat is diep triest. Met een niet functionerend toezichtsorgaan als de NVWA kan je blijven melden, maar dat heeft, zo blijkt, geen enkele zin. Dat er door de NVWA geen onderzoek is gedaan naar de dierenartsen die steeds weer in de paspoorten gemeld worden bij te jonge en vaak zieke puppy’s is onbegrijpelijk en bevestigt wederom het disfunctioneren van deze organisatie.”

Hongaarse dierenartsen frauderen met in Nederland verkochte puppy’s
Slachtoffer broodfok in Hongarije | Foto: House of Animals

In Hongarije werkt House of Animals samen met Veterenarians for Animal Protection, vertaald Dierenartsen voor Dierenbescherming. Voorzitter dr. Gabriella Markus benadrukt dat er sprake is van ‘smerige’ praktijken, maar ook dat het merendeel van de Hongaarse dierenartsen van goede wil is:

“We hebben een zeer goede samenwerking met de ethische commissie van de Hongaarse Veterinaire Kamer, de NÉBIH, onze autoriteiten en ook de politie is heel coöperatief. We zijn verbaasd dat een soortgelijke samenwerking in Nederland niet lijkt te bestaan, want een eerlijke samenwerking tussen de niet-gouvernementele organisaties, dierenartsen en de autoriteiten is essentieel als je dergelijke smerige zaken wil stoppen. Op basis van de gegevens die we hebben gekregen van onze partners uit onder meer Nederland, Zweden, Duitsland en België weten we dat slechts een kleine groep dierenartsen betrokken is bij deze puppyfabriek en het is in ons gemeenschappelijk belang om aan te tonen dat de overgrote meerderheid van onze tak (de dierenartsen) eerlijk is en werkt voor de dieren.”

.
©AnimalsToday.nl | House of Animals