De dierenpolitie heeft onderzoek ingesteld naar de eigenaren van twee honden in Kennemerland. Een van de dieren is overleden door ondervoeding en was volledig uitgemergeld, net als de nog levende hond. De eigenaren hebben een bedrijf en zetten hun honden in als waakhond op het bedrijfsterrein.

Honden uitgemergeld en ondervoed
Honden uitgemergeld en ondervoed: een hond overleden | Foto (illustratief): publiek domein

Een van de honden werd door een van de eigenaren dood aangeleverd bij de dierenambulance. Omdat de dierenambulance het niet vertrouwde is de hulp van de dierenpolitie ingeroepen. Vanwege de erbarmelijke toestand waarin de overleden hond verkeerde is het dier in beslag genomen en is veterinair forensisch onderzoek verricht op het lichaam van het dode dier. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de hond was overleden door ondervoeding.

De dierenpolitie heeft daarop samen met de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) een controle uitgevoerd op het terrein. De tweede hond, die in bezit was van dezelfde eigenaren, is eveneens in beslag genomen en direct overgebracht naar een dierenarts voor behandeling en verzorging. Ook deze hond is er zeer slecht aan toe en het is de vraag of hij het gaat overleven.

Zowel de dierenpolitie als de LID hebben proces-verbaal opgemaakt tegen de eigenaren van het bedrijf.

Bron: