De politie van Devon (Engeland) heeft ervoor gezorgd dat hond Stella al twee jaar in eenzame opsluiting verblijft. Haar eigenaar Antony Hastie probeerde al die tijd wanhopig om Stella vrij te krijgen, maar tevergeefs. Stella’s doodvonnis lijkt getekend. Onlangs besloot de rechter dat ze moet sterven.

Hond Stella
Foto via Facebook

Stella werd in 2014 in beslag genomen op verdenking van agressief gedrag. De hond heeft al twee jaar geen enkele beweging gehad. Zelfs uitlaten doen de kennelbeheerders niet. Stella zou volgens de politie te gevaarlijk zijn om uit te laten…

Niet voor Stella

Hoewel de Britse overheid wet- en regelgeving kent voor in beslag genomen honden, gelden deze richtlijnen niet voor Stella. In beslag genomen honden moeten minstens eenmaal per dag een halfuur uit de kennel. Maar Stella slijt haar leven al jaren achter tralies en komt letterlijk nooit buiten. Een wandeling heeft zij sinds zij in beslag werd genomen nooit meer gemaakt. De enige twee keer dat zij haar hok heeft verlaten was voor het ondergaan van twee agressie-gedragstesten. Voor beide testen zakte Stella.

Tegenstrijdige verklaringen

Eigenaar Anthony Hastie probeerde elf keer tevergeefs bij de rechter om Stella vrij te krijgen. Hastie gaf aan dat Stella nooit agressief gedrag vertoonde voordat ze in beslag werd genomen, maar de politie van Devon verklaarde in de rechtbank dat Stella wel degelijk agressief was geweest zowel voor als na haar in beslagname. Zo zou ze dreigend gedrag hebben vertoond en agressief zijn geweest naar twee politieagenten en tegen een deskundige die haar onderzocht. Hondenwelzijnsorganisatie Dog Trust is geschokt door de gang van zaken. Een woordvoerder verklaarde:

“Hoewel we de precieze omstandigheden niet weten over deze specifieke zaak van Stella, is het natuurlijk vreselijk dat een beslissing over een in beslag genomen hond zo lang kan duren. Stella heeft door deze gang van zaken twee afschuwelijke jaren in een hok doorgebracht en nu wordt ze vermoedelijk alsnog gedood.”

Bron: TheGuardian.com ©PiepVandaag.nl Lydia Zittema