2012 blijkt een slecht jaar te zijn voor de hazelmuis. In tegenstelling tot 2011, wat juist een topjaar was voor het kleine knaagdier. De populatie in Nederland neemt af en een natte zomer en weinig voedsel zijn de mogelijke oorzaken. 

Hazelmuis
Hazelmuis | Foto: Wikimedia Commons

Uitbreiding en verbetering van het leefgebied is nodig om de hazelmuis te redden. Vroeger kwam het knaagdier veel voor in heel Limburg, tot Nijmegen aan toe, maar nu komt de soort alleen nog voor in delen van het Gulp- en Geuldal en in de Vaalser- en Vijlenerbossen. De hazelmuis leeft hier in de bossen en bosranden, waar het voedsel zoekt, nestjes bouwt om jongen te krijgen, en vooral heel veel slaapt. Het dier behoort tot de familie van de slaapmuizen.

Er is een monitoring gestart die de aankomende jaren in kaart zal brengen hoe het met de hazelmuizen gaat in en rondom deze gebieden. Ook worden oude graften en houtwallen hersteld en worden er nieuwe aangelegd, waardoor de dieren zich van het ene naar het andere bosgebied kunnen verplaatsen. Daarbij worden speciaal voor de hazelmuis interessante plantensoorten als de braam, hazelaar en meidoorn geplant, zodat er genoeg voedsel is voor het kleine diertje.

De gemeente Vaals wil ook haar steentje bijdragen en adopteert de hazelmuis, waarmee ze zichzelf de opdracht geeft extra aandacht te besteden aan de soort.

Wilt je helpen de hazelmuis te redden?

Doe dan op zaterdag 3 november mee aan de nationale Natuurwerkdag en kom meehelpen aan het herstellen van de groene linten die zo belangrijk zijn voor de hazelmuis en allerlei andere dieren. Van 10.00 tot 16.00 uur worden er bramenstruiken geplant. Jong en oud is welkom en voor een lunch wordt gezorgd. Opgeven kan via deze link.

Bron: Natuurbericht ©PiepVandaag.nl