Naar aanleiding van de gruwelijke moord op het straathondje Timple, waarbij de bek werd gesnoerd en de poten bij elkaar gebonden voor een videootje, hebben ongeveer tachtig dierenorganisaties in Spanje zich georganiseerd om te protesteren tegen dierenmishandeling. Ook eisen zij een wetshervorming, waarin dierenmishandeling wettelijk strafbaar wordt.

straathondje
Gruwelijke moord op straathondje zorgt voor commotie in Spanje | Foto: La Voz de Lanzarote

Protesten ‘Por Timple’

Maandag 17 augustus 2020 vonden er verschillende virtuele protesten ´Por Timple´ (voor Timple) plaats vanuit verschillende steden in Spanje. Timple, het straathondje dat tot de dood is mishandeld, is het symbool in deze protesten. Het dier is door verstikking overleden. Deze moord vond plaats in de gemeente Teguise van het Canarische eiland Lanzarote. Na vele vergelijkbare voorvallen van zware dierenmishandeling in Spanje, hebben Spaanse dierenorganisaties besloten zich te verenigen om samen aandacht te vragen voor dierenmishandeling en te pleiten voor een hervorming van het Spaanse wetboek van strafrecht, zowel op lokaal als nationaal niveau. Het doel is de verantwoordelijken wettelijk te straffen met een gevangenisstraf en dieren te beschermen tegen mishandeling, omdat hier momenteel lage straffen op staan, zelfs als de dood volgt. De moordenaars van Timple zijn veroordeeld tot slechts vier maanden gevangenisstraf.

De dierenrechtenorganisaties worden bijgestaan door de Spaanse directoraat-generaal voor dierenbescherming en pleiten voor zwaardere straffen voor dierenmishandelaars met maximaal een gevangenisstraf van drie jaar.

Canarische Eilanden

Op lokaal niveau werd op het Canarische eiland Lanzarote tijdens het virtuele protest dat plaatsvond voor de entree van de gemeenteraad van Teguise, het zogenaamde ´Pacto de Teguise´ gepresenteerd. Het akkoord bestaat uit een bundel van juridische en sociale voorstellen. NGO´s willen politici aanzetten deze te ondertekenen, zodat er hervormingen worden doorgevoerd, met aangescherpte strafwetten en naar voorbeeld van landen als Frankrijk, Duitsland, Portugal en Oostenrijk. Ze willen dat dieren opgenomen worden in het Spaanse wetboek van het strafrecht.

Andere voorstellen die in het akkoord zijn opgenomen, zijn het creëren van een dierenwelzijnswet voor de Canarische Eilanden, opleidingsmaatregelen voor overheidsfunctionarissen, gemeentelijke technici en ambtenaren en het ontwikkelen van voorlichtingscampagnes voor jongeren.

Partij voor de Dieren

De Spaanse Partij voor de Dieren PACMA heeft twee weken geleden voorstellen tot wijziging van het wetboek van strafrecht gepresenteerd aan de centrale overheid. De partij wil dat er een minimale straf van twee jaar en een dag wordt opgelegd aan diegenen die dierenmishandeling bedrijven en dat er in het wetboek van strafrecht niet alleen fysieke mishandeling expliciet wordt opgenomen, maar ook psychologische mishandeling jegens dieren en een verplichting van hulpverlening bij dieren in nood.

Ter nagedachtenis van Timple

De afschuwelijk dood van Timple, die te zien was op een video, heeft grote indruk gemaakt op veel Spanjaarden. Ter nagedachtenis heeft kunstenaar Matías Mata, geboren op Lanzarote, een schets vrijgegeven van Timple in de hoop het portret op een van de muren in de gemeente Teguise te kunnen schilderen, zodat Timple alsnog terugkeert naar de straat.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Jennie Cools