Een meerderheid van het Europees Parlement heeft een voorstel van de Partij voor de Dieren gesteund om de landbouwregels van de EU zodanig aan te passen dat er geen subsidiegeld meer naar stierenvechten gaat. Naar schatting komen er op dit moment jaarlijks miljoenen euro’s EU-subsidiegeld terecht bij het fokken van vechtstieren.

subsidiegeld
Europees Parlement wil stop op EU-subsidies voor stierenvechten | Foto: publiek domein

Al in 2015 nam het Europees Parlement een voorstel aan om fokkers van vechtstieren uit te zonderen van Europese landbouwsubsidies. De Europese Commissie – het dagelijkse EU-bestuur dat het verzoek moet uitvoeren – bleef echter volhouden dat onder de huidige landbouwregels niet te voorkomen is dat geld van Europese belastingbetalers bij stierengevechten terecht komt. PvdD-Europarlementariër Anja Hazekamp:

“Het is nu aan de Europese Commissie om de regels dusdanig aan te passen dat er geen belastinggeld meer terecht komt bij stierengevechten. De landbouwregels worden de komende jaren toch al drastisch aangepast, dus dit is het ideale moment om subsidies voor stierenvechten eindelijk te schrappen. Stierenvechten is pure dierenmishandeling die bij veel mensen weerstand oproept. Het is onacceptabel dat mensen uit Nederland en de rest van Europa hier ongewild aan meebetalen.”

subsidiegeld
Stierenvechten is pure dierenmishandeling | Foto: publiek domein

Het voorstel van de Partij voor de Dieren maakt onderdeel uit van een parlementair voorstel over de toekomst van voedsel en landbouw. Naar verwachting publiceert de Europese Commissie op 1 juni een wetgevend voorstel voor hervorming van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Persbericht PvdD Europese fractie