In de afgelopen weken zijn meer sneeuwuilen in Nederland gesignaleerd dan ooit daarvoor. Deze overwegend witte uilesoort, Bubo Scandiacus, van 70 tot 90 cm groot, heeft een maximale vleugelspanwijdte van 1,5 meter.

Sneeuwuilen
Foto: Emerging Birder / Foter / CC BY-NC-SA

De vogel komt voor in toendragebieden zoals het uiterste noorden van Europa, Amerika en Azië. Daar jaagt de uil op knaagdieren, maar in strenge winters trekt de vogel naar het zuiden en jaagt hij op watervogels en vis. Vanuit Noord-Europa bezoekt de sneeuwuil heel soms ook ons land.

Dat er dit jaar meer sneeuwuilen in Nederland zijn gespot, komt mogelijk doordat ze meegelift zijn uit Amerika. Nadat het een zeer succesvol broedseizoen is geweest, heeft de extreme winter in Noord-Amerika en wellicht het gebrek aan voedsel de vogels massaal naar het zuiden van de Verenigde Staten gedreven. Tijdens deze trek zijn waarschijnlijk jonge sneeuwuilen boven zee gaan zwerven en uitgeput neergestreken op containerschepen die op weg waren naar Europa.

Een vogelliefhebber uit Groningen is getuige geweest van deze verstekelingen toen hij als passagier meevoer op een containerschip begin december.

Bron: natuurbericht.nl ©PiepVandaag.nl Nicole Brinker