De Nederlandse regering moet zich in Europa sterk maken tegen Europese landbouwsubsidies voor stierenvechten. De Tweede Kamer nam donderdagavond een motie van de Partij voor de Dieren aan die hierom vraagt.

Anti-stierenvechten - landbouwsubsidies
Foto: Akbar Sim via photopin

De Partij voor de Dieren vindt het kwalijk dat Europese landbouwsubsidies terechtkomen bij een sector die stierengevechten organiseert. De landbouwsubsidies gaan onder andere naar het fokken van vechtstieren. Door stierenvechten worden jaarlijks wereldwijd meer dan 250.000 stieren en koeien gemarteld en gedood.

De PvdD heeft eerder vragen gesteld over de landbouwsubsidies die naar stierenvechten gaan. In de antwoorden op deze vragen is bevestigd dat Spanje in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid subsidies krijgt voor vechtstieren.

Nu een grote meerderheid van de Tweede Kamer de motie van Marianne Thieme heeft gesteund, zal de regering zich in Europa gaan inzetten om een einde te maken aan deze subsidiestroom.

 Marianne Thieme: “Een meerderheid van de Tweede Kamer wil een einde maken aan de landbouwsubsidies voor deze wrede vorm van vermaak met dieren. Subsidies horen niet naar dieronvriendelijk leedvermaak te gaan. De Partij voor de Dieren zal zich blijven inzetten voor een verbod op dit gruwelijke vermaak”.

Persbericht Partij voor de Dieren