Portugal gaat het gebruik van wilde dieren in circussen verbieden. Het Portugese parlement nam deze week een nieuwe wet aan waarin dit verbod wordt geregeld.

Portugal
Foto (illustratief): Yvonne in Willowick Ohio/flickr

De nieuwe wet voorziet in een overgangsperiode van zes jaar. In de tussentijd moeten circussen hun wilde dieren wel laten registreren. Momenteel worden er in Portugal ruim 1100 dieren van een veertigtal diersoorten, waaronder leeuwen, tijgers, olifanten en zebra’s, in circussen gebruikt.

Portugal
Foto (illustratief): DirkJan Ranzijn/flickr

De overheid zal onderkomens voor de dieren in binnen- en buitenland organiseren. Circussen die hun dieren al vóór het einde van de overgangsperiode afstaan, krijgen een premie.

Foto (illustratief): TruffShuff/flickr

Steeds meer landen voeren een verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen in. Inmiddels zijn er meer dan veertig landen ter wereld die zo’n verbod kennen. In Nederland geldt een verbod op wilde dieren in circussen sinds 2015.

Portugal
Foto (illustratief): byrdiegyrl/flickr

Petitie
In april meldden we dat ruim 200.000 mensen de petitie hadden getekend voor een Europees verbod op wilde dieren in circussen. De teller staat inmiddels op ruim 626.000 ondertekenaars, die allemaal vinden dat er zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komt op het gebruik en vervoer van wilde dieren voor entertainmentdoeleinden.

Al 200.000+ mensen voor Europees verbod wilde dieren in circus

Bron:

©AnimalsToday.nl Monique van Dijk Armor