De voltallige redactie van AnimalsToday en alle andere medewerkers van House of Animals wensen iedereen een gelukkig en diervriendelijk 2023. We hopen op een jaar waarin vrede nieuwe betekenis krijgt en nieuwe waardering. Mensen en dieren verdienen geluk, geen oorlog en wreedheid. En geen rattengif.

2023 zonder rattengif
Gelukkig 2023 zonder rattengif! | Foto: publiek domein

Het Goede Nieuws van de Dag #GNvdD trapt 2023 om middernacht af met goed nieuws voor ratten – en zeker ook hier en daar voor katten, honden en andere dieren. Het particulier gebruik van rattengif om muizen en ratten te bestrijden is vanaf nu verboden. De verkoop aan particulieren is per 1 januari 2023 niet langer toegestaan. Rattengif mag voortaan alleen ingezet worden door professionele ‘verdelgers’.

Gelukkig 2023 zonder rattengif!

Waarom? Particulier gebruik is vaak zonder enige kennis over ratten en hun reactie op rattengif, waardoor de dieren niet sterven maar steeds verder immuun raken voor het gif. Ratten slimmer dan veel mensen denken. Helaas gebeurt het bij onzorgvuldig gebruik ook dat katten of andere dieren vergiftigd raken. En tenslotte is er een groep ‘haters’ die er opzettelijk dieren mee vergiftigt.

rattengif
Rattengif mag niet in een keer werken | Foto: publiek domein

Rattengif (rodenticide) is een verzamelnaam voor verschillende soorten gif bedoeld om ratten en muizen te doden. Hedendaags rattengif is smaak- en reukloos en heeft een uitgestelde werking. Ratten zijn door hun eetgewoonten lastig te doden met gif. Ze eten kleine beetjes, wachten even, en eten pas verder als ze niet ziek worden.

De eerste dosis gif moet dus onvoldoende zijn om het dier te doden. Zou de rat wel na één dosis gif doodgaan, dan treedt er bij de andere ratten ‘aasschuwheid’ op; ze willen het vergiftigde voedsel niet meer aanraken. Om deze reden wordt sinds de jaren 1960 alleen nog met multi-dosismiddelen gewerkt. De rat zal na ongeveer 4 tot 14 dagen (2 à 3 opnames) op ellendige wijze doodgaan door inwendige bloedingen. (Bron: Wikipedia)

rattengif
Rattengif kent veel verschijningsvormen | Foto: publiek domein

Onjuist gebruik van rattengif door particulieren kan leiden tot ongevoeligheid voor het gif door gewenning, of de eerder genoemde aasschuwheid. Resistent worden voor rattengif lijkt op het aanpassingsvermogen van bacteriën tegen penicilline. Ook dat gebruik is veel strikter geworden en het afmaken van de kuur wordt steeds meer benadrukt, zowel bij mens als dier. Zomaar ergens wat rattengif neerleggen werkt contraproductief, dus het verbod is ook vanuit dat oogpunt meer dan terecht.

Rotbeest!
Detail cover Rotbeest! van Karen Soeters | Credits illustraties: Familie De Kort

Vooroordelen

Particulier gebruik van rattengif is vanaf nu dus verboden, maar het is slechts gedeeltelijk goed nieuws voor ratten en muizen. Ze blijven één van de volksvijanden, deels gebaseerd op hardnekkige vooroordelen. Ratten zijn slimme dieren en echte opportunisten, maar van zichzelf niet gevaarlijk of vies. Integendeel, ratten zijn erg propere dieren die elkaar helpen met poetsen, ieder met een eigen karakter en onderlinge communicatie.

Ratten lijken gezien hun succes en aanpassingsvermogen misschien wel meer op mensen dan we willen erkennen. Gun ze daarom het voordeel van de twijfel, want ook bij mensen zijn vooroordelen zelden juist.

Goed 2023 voor al wat leeft!

©AnimalsToday.nl | House of Animals