Volgens de Partij voor de Dieren Amsterdam is er geen massale sterfte onder de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Berichten hierover in media worden niet door de feiten ondersteund. Er zijn in 2012 meer dieren gestorven dan in 2011, toen er 40 dieren stierven. De toename aan sterfgevallen is logisch omdat simpelweg het aantal herten toeneemt. Bovendien was dit jaar de bronst extra lang en in die periode gebruiken de mannetjes veel energie en eten te weinig. Dat kan verklaren waarom er dit jaar meer bokken zijn gestorven.

Damherten
©hetedelhert.nl

Er werden in 2012 iets minder dan 1759 damherten geteld. Damherten kunnen 16 jaar worden in het wild, maar worden gemiddeld zo’n 10 jaar. Dat betekent dat er jaarlijks normaal ongeveer 180 dieren door natuurlijke oorzaken (natuurlijke sterfte ligt op 10% van de populatie) om het leven komen. In 2012 zijn er 80 damherten dood gevonden. Dat zijn er dus minder dan op basis van de populatiegrootte is te verwachten. Massale sterfte is dus niet aan de orde.

In de binnenduinrand, met name rond de ingangen, is weinig voedsel meer beschikbaar, maar meer het duin in is er volgens de beheerders en ecologen nog genoeg voedsel aanwezig voor de dieren. Dit zal natuurlijk niet altijd zo blijven. Er zal op een moment een natuurlijke grens zijn aan de populatiegrootte en zal de jaarlijkse sterfte min of meer in evenwicht zijn met de jaarlijks geboren jonge hertjes. Nu groeit de populatie en zal daarom de sterfte elk jaar toenemen.

De Partij voor de Dieren is voor natuurlijke populaties en processen. Natuur regelt zich namelijk zelf. Wanneer de natuur door mensen wordt beheerd, verhogen jagers sterfte onder dieren kunstmatig en dat zorgt ervoor dat er geen natuurlijk balans kan ontstaan van populatie met haar omgeving. Van een populatie dieren zal elk jaar een deel komen te overlijden. Het is noodzakelijk dat de overleden dieren ook in het ecosysteem blijven, zodat andere planten en dieren hier weer van kunnen leven. Onnodig lijden van dieren moet wel worden voorkomen. Dieren zouden volgens de Partij voor de Dieren alleen door professionals in opdracht van de overheid uit hun lijden mogen worden verlost. De Partij wil geen Veluwse toestanden waarin jagers elk jaar de meeste dieren doodschieten zodat er homeopathische dichtheden angstige dieren rondlopen.

Bron: Partij voor de Dieren Amsterdam ©PiepVandaag.nl