Geweldig nieuws uit het Gooi. Daar hebben vogelaars weer ”DE” IJseend gesignaleerd. Het is inmiddels een oude bekende, want deze mannetjesijseend overwintert al elf jaar op het Gooimeer bij Huizen. In de winter van 2002-2003 werd hij voor het eerst gezien.

ijseend
Foto: Wikimedia Commons

In Nederland komt de ijseend nauwelijks voor. Er overwinteren er een paar op de Waddenzee en bij de kust.  De dieren leven normaal gesproken zeer zelden in het binnenland en daarom is men er van overtuigd dat het om dezelfde vogel gaat die winter na winter terugkomt.

De ijseend staat, naast het feit dat het een prachtige en zeldzame vogel is, ook bekend om het maken van veel lawaai. Het klinkt bijna als het babbelen van mensen. Omdat er zo weinig vrouwtjes zijn proberen de mannetjes ook vaak de brilduikers te versieren. De ijseend leeft vooral van schelpdieren, die hij duikend bemachtigt.

Helaas gaat het ook buiten Nederland niet goed met deze vogel. De populatie ijseenden neemt  in rap tempo af.

Volgens BirdLife International  wordt de ijseend ernstig in zijn voortbestaan bedreigd. Met name visnetten, jacht en olievervuiling zorgen ervoor dat de populatie steeds verder afneemt. Ook de vervuiling van de Noordelijke IJszee met chemisch en nucleair afval heeft voor ernstige problemen gezorgd. Zo spoelden er in 2006-2007 duizenden dode ijseenden  aan op de kust van de Barentsz Zee in Rusland.

Bron: Natuurbericht ©PiepVandaag.nl