183 eenden zijn er omgekomen door de actie van Animal Resistance, beweert de Belgische foie gras eendenboer Filip Callemeijn in de media. Ruim 40 dierenvrienden bezetten op zaterdag 9 november zijn bedrijf in Bekegem en ketenden zich vast aan de eendenkooien. Waarom slikken de media zijn bewering voor zoete koek, vraagt Sandra van de Werd van Comité Dierennoodhulp zich af?

eendenboer
De eendenboer uit Bekegem vertelt in de media dat zijn eenden overleden zijn door de stress, veroorzaakt door activisten. Geen journalist lijkt zijn bewering ter discussie te stellen | ©Street Activism Photography via Animal Resistance

Boer Filip Callemeyn vertelt in de media:

“De dieren hebben enorm afgezien door het ondoordachte optreden van die zogenaamde activisten. Toen ineens veertig mensen tussen die kooien rond gingen lopen met de felle lichten van hun gsm’s aan, waren de dieren in shock. Het was afgrijselijk. Veel eenden zijn gewoon doodgevallen door de stress. Omdat de kans klein is dat de nog levende eenden zullen overleven, hebben we besloten om te slachten.”

Journalisten zetten geen vraagtekens bij verklaring boer

Volkomen kritiekloos alsof het de waarheid is wat deze dierenbeul verkondigt wordt dit nieuws breeduit in de Nederlandse media gebracht: ‘183 eenden van schrik gestorven na inval activisten.’ Zelfs de foto die door de boer zelf in scene is gezet en duidelijk afkomstig is van een kwaadaardige zieke geest doet geen enkel lichtje branden bij journalisten. Ik vraag me af hoe dat komt? Het is toch behoorlijk morbide hoe hij de foto in scene heeft gezet.

De kleren van een dierenvriend van Animal Resistance heeft hij op de grond gelegd en daarom heen gedrapeerd de eendenlijken. Alles in het beeld moest er op wijzen dat de dode eenden de schuld zijn van de dierenvrienden. Eenden die door de manier waarop ze gehouden worden, door hem mishandeld worden en expres ziek gemaakt, ook zonder bezetting van dierenvrienden al in grote getale voortijdig sterven. En het zou zelfs zo maar kunnen zijn dat deze boer voor het beeld dat hij wilde uitdragen en de schadeclaim die hij in gaat dienen wat extra eenden de nek heeft omgedraaid. Hij zal er zeker geen nacht minder om slapen. Belangrijkste voor deze boer is dat het hem gelukt is de zaak in de media om te draaien en zo de aandacht af te leiden van zijn stelselmatige dierenmishandeling en de schuld op mensen af te schuiven die juist opkomen voor die dieren.

Dwangvoederen levert juist stress op

Ik ga niet beweren dat de eenden helemaal geen stress door de actie van de dierenvrienden hebben gehad. Stress zullen ze wel degelijk gehad hebben, omdat ze niet zoveel mensen gewend zijn in de stal. Bovendien zitten ze opgesloten in een kooi waar ze geen kant op kunnen en zijn zij alleen mensen gewend die hen mishandelen. Maar wat ik gezien heb op de live uitgezonden beelden is dat de dierenvrienden zich tijdens de bezetting rustig gedroegen en juist zoveel mogelijk rekening hielden met de eenden. De ergste stress die deze dieren oplopen komt door de dwangvoeding, samen met het feit dat zij opgesloten zitten in een kooi en op geen enkele manier eend kunnen zijn. En dat is niet de schuld van de dierenvrienden.

Twee weken lang worden de eenden voordat ze naar de slacht gaan zwaar mishandeld door deze boer. Twee maal daags krijgen zij een lange stalen buis in hun keel geduwd waar via een trechter een enorme hoeveelheid vette maïspap rechtstreeks in de slokdarm wordt gepompt. Dit veroorzaakt niet alleen angst, pijn en hijgen: de dieren lopen ook het risico op een slokdarmperforatie. Het vele en vette voer veroorzaakt een vervette lever, foie gras dus. De lever zwelt op, functioneert niet meer goed, drukt tegen de longen waardoor de dieren ademhalingsproblemen krijgen en in thermische shock kunnen gaan. Ook drukt de lever de poten op zo’n positie dat lopen moeilijk is. Het voortijdig sterftecijfer van deze mishandelde en expres ziek gemaakte dieren stijgt hierdoor tot twintig procent hoger in vergelijking met eendenboerderijen waar geen foie gras wordt geproduceerd. Ook watervogeldeskundige Trizin Hof bevestigd dat de eenden veel meer stress ervaren door het dwangvoeren dan doordat veel mensen zich rustig door de stal bewegen.

Het is toch vreemd dat journalisten hier de boer niets over hebben gevraagd. Er is niet eens gevraagd naar een dierenartsenverklaring over de doodsoorzaak van de eenden. De morbide foto die de boer maakte doet niet eens de wenkbrauwen optrekken. De dierenvrienden krijgen klakkeloos de schuld van de dood van de eenden. Niemand staat er bij stil dat het doel van de door deze boer geuite beschuldiging meerledig is: zijn smerige straatje schoon praten door een ander de schuld te geven en zo de aandacht af te leiden van de ware slachtoffers die hij mishandelt: de eenden. En er ook nog een slaatje uitslaan door een geldsom te claimen. Volgens boer Callemeyn waren de eenden klaar voor de slachting. Dan is het toch niet zo gek dat er zoveel eenden overleden zijn door een enorm zieke lever. Bizar is dat deze dieren in hun trieste ellendige leven dan toch nog wat geluk hebben gehad: hen is in ieder geval het ruwe vangen, het akelige transport en de gruwelijke slacht bespaard gebleven.

Sandra van de Werd – Comité Dierennoodhulp

  • Dit artikel verscheen ook op Joop