De Belgische dierenrechtenorganisatie GAIA wil dat de nieuwe Vlaamse minister van Dierenwelzijn drastische maatregelen neemt om een eind te maken aan de wantoestanden met hondenpups uit Oost-Europa. De minister liet in Het Belang van Limburg weten af te willen van de rotte appels uit de hondenhandel.

Golden retriever pups Oost-Europa
Golden retriever pups | Foto: Sebastián-Dario via Compfight cc

GAIA juicht het voornemen van de minister toe, maar vindt dat er maatregelen genomen moeten worden, die zoden aan de dijk zetten. Het gaat hier wel degelijk om een structureel probleem dat al vele jaren woekert. Als men een hond aanschaft, dan moet dat dier fysiek gezond en goed gesocialiseerd zijn.

GAIA pleit al jaren voor drastische maatregelen: de invoer van pups uit Oost-Europa moet aan banden gelegd worden en enkel kwekers, die zich beperken tot een hooguit twee rassen, zouden nog honden mogen kweken en verkopen.

Zorgen om uitlatingen Minister Weyts
GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch maakt zich enigszins zorgen over enkele uitspraken van de minister in Het Belang van Limburg. Het is juist dat onze regelgeving aan de basis ligt van maffiapraktijken, maar dat is niet omdat de huidige regelgeving te streng zou zijn, zoals minister Weyts liet uitschijnen, maar precies omdat de wetgeving de structurele problemen en oorzaken van die problemen ongemoeid laat en slechte kweek- en handelspraktijken toelaat.

Goede versus slechte fokpraktijken
Het gaat ook niet alleen om illegale versus legale hondenhandel. Het gaat om goede fok- en handelspraktijken, typisch voor kleinschalige fokkers, die zich met kennis van zaken in een, hooguit twee rassen specialiseren. Een die het welzijn van de pups en de legitieme verwachting van de koper, om een gezond en goed gesocialiseerd dier in huis te halen, laten voorgaan op winstbejag en consumentenbedrog versus slechte kweek- en verkooppraktijken, typisch voor groothandelszaken, die massaal pups invoeren uit Oost-Europa, en voor grootschalige veelrassenkwekers of broodfokkers. En precies die groothandelszaken, die massaal pups uit Oost-Europa invoeren, worden vertegenwoordigd door Anizoo, groot verdediger van import uit Oost-Europa. De erkende Oost-Europese – malafide kwekers, zo blijkt nu weer manifest uit de artikelenreeks van Het Belang van Limburg -, die op een lijst staan, zijn in vele gevallen op vraag van Anizoo daarop terecht gekomen.

Schijnmaatregelen
De maatregelen, die Anizoo voorstelt, o.a. een meldpunt, zijn schijnmaatregelen, enkel bedoeld om de invoer van duizenden, niet zelden zieke en ongesocialiseerde pups uit Oost-Europa veilig te stellen. De regelgeving moet ertoe leiden dat mensen gegarandeerd gezonde pups in huis halen en ook geen pups, die bovendien als gevolg van te ver doorgedreven kweek erfelijk belast zijn en probleemhonden worden. Er moet een globaal gezelschapsdierenbeleidsplan komen, een stappenplan dat aan die doelstellingen voldoet. Overleg met de sector, ja maar met welke sector? De kleinschalige fokkers, die goede fokpraktijken respecteren en pups in een familiale omgeving laten geboren worden, of de groothandelaars, uitbuiters die zich wettelijk ook kweker mogen noemen, en vooral de kwantiteit vooropstellen, met de nadruk op de grootst mogelijke winst tegen zo laag mogelijke kosten? Ten koste van de gezondheid en het welzijn van de pups. Het lijkt GAIA ook logisch dat de minister van Dierenwelzijn ook overleg pleegt met degenen die de wantoestanden al jaren aanklagen en bij de overheid al jaren aandringen op doortastende maatregelen, die echt zoden aan de dijk zetten voor het dierenwelzijn.

Bron: persberichten GAIA