Internationale banken financieren veehouderijvormen die in EU verboden zijn

Met financiële steun van lidstaten van de Europese Unie, investeren internationale banken en kredietverzekeraars in agrarische bedrijven die niet voldoen aan EU-wetgeving voor dierenwelzijn. Dat is de conclusie van een rapport van de internationale dierenwelzijnsorganisaties Humane Society International (HSI), Compassion in World Farming (CIWF) en VIER VOETERS.

HSI, CIWF, VIER VOETERS, europees geldIn de afgelopen jaren heeft de EU vooruitgang geboekt bij het verbeteren van dierenwelzijnsnormen. Zo is het gebruik van bepaalde systemen in lidstaten verboden, zoals de kale batterijkooi voor leghennen en de bewegingsbeperkende kratten voor zwangere zeugen. Deze vooruitgang moet elders worden aangemoedigd, en mag zeker niet worden ondermijnd door de EU-investeringen.

Dit blijkt echter wel te gebeuren. In het rapport wordt bijvoorbeeld beschreven dat de Chinese varkenshouderij Muyuan Foodstuff bijna 30 miljoen US$ aan investeringen ontving, terwijl de meerderheid van de zeugen in kratten gehouden wordt. Dergelijke intensieve veehouderijsystemen voorkomen dat dieren hun ledematen volledig kunnen strekken, laat staan ​​lopen, nestelen of het vertonen van ander belangrijk natuurlijk gedrag.

Chetana Mirle, Directeur dierenwelzijn van landbouwhuisdieren HSI:

“Geld van EU burgers hoort niet terecht te komen bij bedrijven die niet voldoen aan EU-normen voor dierenwelzijn. Het EU-dierenwelzijnsbeleid voor landbouwhuisdieren werd niet uitgevaardigd om deze onaanvaardbare praktijken enkel uit de EU bannen, maar om dierenleed tegen te gaan en te voldoen aan dierenwelzijnseisen van de consument.”

Gabi Paun, Directeur campagnes VIER VOETERS:

“We hebben steun aan faciliteiten met slechte dierenwelzijnsnormen in het buitenland blootgelegd en vragen ​​beleggingsinstellingen om zich te houden aan de EU-normen voor de behandeling van dieren.” 

Dil Peeling, Directeur campagnes Compassion in World Farming:

“De EU heeft democratisch besloten om de ergste uitwassen van de intensieve veehouderij te beteugelen, maar Europees geld wordt alsnog gebruikt om elders dierenleed te financieren. De hierbij betrokken kredietinstellingen stellen hiermee de EU, haar burgers en bovenal de dieren in de door hen gefinancierde systemen teleur. Deze instellingen moeten nu hun beleid veranderen.”

Belangrijke elementen van het rapport:

  • Banken die ontwikkeling financieren (ook bekend als internationale financiële instellingen), zoals de International Finance Corporation en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, bleken te investeren in landbouwbedrijven buiten de EU die dieren opsluiten in kale batterijkooien of zeugenkratten. Onder de betrokken bedrijven zijn enkele van de grootsten ter wereld;
  • De intensieve veehouderijen bevatten de grootste eierproducent in Turkije, de grootste pluimveeproducent in Oekraïne en enkele van de grootste varkenshouderijen in Oekraïne en China;
  • Ondanks het belang dat de EU stelt aan het welzijn van landbouwhuisdieren, ontbreken bindende eisen van de banken met betrekking tot het dierenwelzijn;
  • Export krediet verzekeringsmaatschappijen uit EU-landen bieden exportverzekeringen voor apparatuur naar bedrijven die niet voldoen aan de EU-welzijnsnormen voor landbouwhuisdieren;
  • Verzekering garanties ondertekend door de Duitse regering steunen de export van intensieve veehouderijsystemen die noch aan EU-normen, noch aan Duitse wetgeving voor dierenwelzijn voldoen. In de afgelopen vier jaar werd 40.86 miljoen Euro in kredietverzekeringen verleend door het land voor de bouw van kooisystemen voor leghennen buiten Duitsland. Dat terwijl deze systemen in Duitsland zelf niet zijn toegestaan.

Het verslag pleit ervoor dat EU-normen voor dierenwelzijn leidend worden voor het beleid voor landbouwinvesteringen van EU-gesteunde instellingen.

Bekijk hier het volledige rapport

Persbericht VIER VOETERS