Hoewel de recente uitbraak van ebola in het westen van Afrika langzaam maar zeker ingedamd wordt en de menselijke slachtoffers in aantallen afnemen, zijn apen en gorilla’s geheel buiten beeld gebleven. Ebola is voor deze dieren ook een dodelijk virus en vormt voor hen een nog grotere bedreiging dan bij de mens.

aanslag ebola
In Virunga leven zeldzame berggorilla’s | Foto Credit: Manuel ROMARÍS via Compfight cc

De cijfers liegen er niet om. Gemiddeld overlijdt de helft van de mensen die besmet zijn met het ebolavirus aan de gevolgen van de ziekte. Bij chimpansees ligt dat percentage op 77 procent en maar liefst 95 procent van de gorilla’s overleeft een ebolabesmetting niet.

Noodklok
Exacte sterftecijfers van de huidige uitbraak zijn nog niet beschikbaar, maar in de jaren ’90 en de beginjaren van deze eeuw hield ebola vreselijk huis onder apen. Een ebola-uitbraak in 1995 in Gabon kostte 95 procent van de gorilla’s het leven en in 2002 overleden in Congo 5000 gorilla’s tijdens een uitbraak die een jaar aanhield. Geschat wordt dat in de negentiger jaren wereldwijd een derde van alle chimpansees en gorilla’s door het virus geveld werd, los van bedreigingen als stropers, ontbossing en oorlogen. Maar ook daar is een wisselwerking waar te nemen, want door het kappen van bossen verdwijnt steeds meer leefgebied, waardoor de dieren dichter op elkaar zitten in kleiner wordende gebieden. Een uitbraak van ebola maakt deze apen nog gevoeliger voor besmetting, met alle gevolgen van dien. Gezien het feit dat er naar schatting nog maar 100.000 gorilla’s in het wild leven is het nodig om de noodklok te luiden, harder dan tot nu toe het geval was.

Vaccin
Er is inmiddels wel een werkzaam vaccin om de apen te beschermen tegen het ebolavirus, maar het mag duidelijk zijn dat het inenten van de dieren niet gemakkelijk is. Het onderzoek naar het vaccin is ook nog steeds gaande, alleen is het testen op apen en gorilla’s in de meeste landen (gelukkig) aan banden gelegd. Het is dan ook te hopen dat de lopende onderzoeken naar een vaccin voor mensen meer inzicht geven in de overlevingskansen voor chimpansees en gorilla’s, want anders zijn de gevolgen van de huidige uitbraak nog zwarter dan we tot nu toe aannamen.

Bron: Welingelichtekringen.nl ©PiepVandaag.nl Bart van Riel