Tijdens de stemmingen afgelopen dinsdag in de Tweede Kamer zijn alle voorstellen verworpen die de import van paardenvlees uit Noord- en Zuid-Amerika aan banden moesten leggen. De kans om fundamenteel iets tegen het vreselijke leed te doen van deze slachtpaarden is door laf stemgedrag verloren gegaan.

Tweede Kamer slachtpaarden
Foto: Wikimedia Commons

Al eerder sprak PiepVandaag-hoofdredacteur Karen Soeters in haar column over dit onderwerp over ‘verraad’. Nu is duidelijk wie de verraders zijn, want op één na werden alle moties door de partijen PvdA, VVD, ChristenUnie, de SGP, Groep Bontes/Van Klaveren en Van Vliet afgewezen en slechts gedeeltelijk gesteund door de SP, het CDA, D66, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein en de PVV. Alleen de Partij voor de Dieren, 50PLUS en GroenLinks toonden hun ware diervriendelijke aard en stemden voor.

Weggestemd
Door het stemgedrag van de Kamer zal de regering zich niet gaan inzetten voor een Europees moratorium op de import van paardenvlees uit Canada, Argentinië, Uruguay en andere landen waar aangetoond is dat dierenwelzijn of voedselveiligheid van vergelijkbaar slechte kwaliteit is. Ook een waarschuwingslabel voor dit soort paardenvlees komt er niet. Verder werd het opnemen van dierenwelzijns-, consumenten- en voedselveiligheidsissues bij belangrijke (relevante) handelsovereenkomsten door een meerderheid weggestemd.

Opvallend
Alleen een motie van regeringspartijen PvdA en VVD is dinsdag kamerbreed gesteund. Daarin werd de regering verzocht zich bij de Europese Commissie in te spannen voor (meer) onaangekondigde controles door de Europese Voedsel en Veterinaire Dienst (FVO). Opvallend genoeg haalde een voorstel van de PvdD met vrijwel gelijke strekking het niet, waarin aanvullend werd gepleit voor een versterking van de macht van de FVO om controles uit te voeren.

Kotsmisselijk
Alle moties vloeiden voort uit een uitzending van het televisieprogramma Tros Radar, vorig jaar. Daarin waren vreselijke beelden te zien van slachtpaarden uit onder meer Zuid-Amerika, die ook politiek Den Haag niet onberoerd lieten. Maar omdat de voorstellen in strijd zouden zijn met afspraken binnen de Wereld Handels Organisatie (WTO) ontraadde staatsecretaris Dijksma om voor te stemmen. Aanvankelijk sloot zij zich nog aan bij de woorden van minister Timmer, die na de uitzending sprak van ‘vreselijke beelden, afgrijselijk om naar te kijken. Iedereen met een beetje hart voor dieren wordt daar kotsmisselijk van’. Helaas ontbrak het dezelfde minister en staatssecretaris aan moed om hun woorden in daden om te zetten en blijft er vlees geïmporteerd worden van paarden die een vreselijk leven achter de rug hebben.

Twee moties zullen op een later tijdstip ter stemming komen. Eén waarin geëist wordt dat paarden in derde landen conform EU-eisen vervoerd worden en een andere die pleit voor het opnemen van dierenwelzijn als uitzonderingsgrond in de Wereldovereenkomst voor Tarieven en Handel. Nu wordt dierenwelzijn door de WTO niet beschouwd als ‘dealbreaker’.

©PiepVandaag.nl Bart van Riel


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.