Een reeks beleidsmaatregelen, waaronder een verbod op de invoer van jachttrofeeën, strengere straffen voor puppy dieven en een verbod op de uitvoer van levend vee, zijn uitgesteld door de Britse regering.

britse regering
Nieuw dierenwelzijnsbeleid uitgesteld door Britse regering | Foto: publiek domein (CC0)

Volgens aanhangers van de wetswijzigingen zou het gaan om een stiekeme poging om de maatregelen helemaal te laten vallen.

Impopulair op platteland

Het besluit tot uitstel zou zijn genomen na een campagne onder leiding van Mark Spencer, de Chief Whip. Spencer, die zelf boer is, is naar verluidt niet erg gecharmeerd van het diervriendelijke beleid. Veel boeren denken dat de verandering hun leven moeilijker zal maken en ertoe zal leiden dat de welzijnsnormen op boerderijen moeten worden verhoogd.

Ook anderen binnen de partij, met kiesdistricten op het platteland, hebben zich erover beklaagd dat het dierenwelzijnsbeleid hen impopulair heeft gemaakt bij landeigenaren, donateurs en kiezers. Ze vrezen dat het traditionele kiezers, die een dergelijk dierenwelzijnsbeleid als “wereldvreemd” beschouwen, verder zou kunnen afschrikken.

Onduidelijke toekomst

Voorlopig is onduidelijk wat er met de beleidswijzigingen gaat gebeuren. Bondgenoten van de huidige premier Johnson stellen dat het beleid “zo goed als dood” is als de premier een motie van wantrouwen onder ogen krijgt en verliest. Dit zou echter ook een poging kunnen zijn om men te overtuigen dat Johnson als leider moet blijven omdat anders de wetgeving rondom dierenwelzijn en klimaatverandering op losse schroeven komt te staan. Dit hoeft echter niet per se het geval te zijn. De invloedrijke Conservative Animal Welfare Foundation (CAWF) is van plan zich achter elke uitdager te scharen die de welzijnswetgeving steunt.

Niet de eerste keer

Voorvechters van dierenwelzijn bekritiseerden de regering al eerder voor het uitstellen van wetgeving die onder andere de trofeejacht aan banden moet leggen en moet voorkomen dat mensen betalen voor schadelijke toeristische attracties met dieren, zoals rondleidingen met olifanten. Aanvankelijk werd gehoopt dat het wetsvoorstel vóór het zomerreces in juli zou worden gepubliceerd, maar sindsdien is het herhaaldelijk uitgesteld.

Lorraine Platt, een campagnevoerster die de CAWF leidt, vertelde:

“Het is van het grootste belang dat dit uitstekende wetgevingsprogramma doorgaat, in het belang van miljoenen dieren die zullen profiteren van de hervormingen van deze regering. Elke onderbreking in de doorvoering van de huidige wetsvoorstellen rondom dierenwelzijn zal schadelijk zijn en zeer impopulair bij het Britse publiek. Wij zullen erop toezien dat deze krachtige wetgeving wordt voortgezet.”

Bronnen:

Frankrijk neemt nieuwe dierenwelzijnswet aan

©AnimalsToday.nl Meia van der Zee