In het Gelderse Ede is begin deze week bij eenden op een vermeerderingsbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat zeer waarschijnlijk om een hoog pathogene, gevaarlijke variant van het vogelgriepvirus. Om verspreiding te voorkomen zijn de 3000 eenden op het bedrijf door de NVWA afgemaakt.

Vogelgriep Ede: 3000 eenden vergast
Vogelgriep in Ede: 3000 eenden vergast | Foto: publiek domein

Het vermeerderingsbedrijf ligt in een zogenoemd ‘pluimveedicht gebied’. In een cirkel van 1 kilometer rond het besmette bedrijf in Ede liggen 6 andere pluimveebedrijven waarvan één broederij. Deze bedrijven hebben geen directe contacten gehad met het besmette bedrijf, zo meldt de Rijksoverheid. Net buiten het 1 kilometer gebied bevinden zich nog 2 andere pluimveehouderijen. Deze bedrijven worden geblokkeerd, bemonsterd op vogelgriep en dagelijks intensief gemonitord op onder andere de gezondheid van de dieren. In de 3 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen 14 andere pluimveebedrijven, deze worden bemonsterd op vogelgriep. In de 10 kilometer zone rond dit bedrijf liggen 215 andere pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt een vervoersverbod, evenals in een aangrenzende zone. Dit vanwege de vele pluimveebedrijven in het gebied.

Op onderstaande kaart worden door Wageningen Bioveterinary Research alle gevallen van vogelgriep in Nederland sinds oktober 2021 bijgehouden. Rood zijn besmettingen bij wilde vogels, paars bij grote pluimveehouderijen en blauw bij hobbyboeren of kinderboerderijen:
.

.
De vogelgriep slaat wild om zich heen, zowel in Nederland als elders in Europa. De Rijksoverheid schrijft:

“In de afgelopen dagen zijn in korte tijd vier verschillende bedrijven besmet bevonden met vogelgriep. De deskundigengroep dierziekten is gevraagd om op korte termijn met een duiding van de huidige situatie te komen. Daarnaast bekijkt het ministerie welke mogelijke maatregelen op korte termijn getroffen kunnen worden om het risico op insleep verder terug te brengen.”

De kans is groot dat vogelgriep niet meer verdwijnt en niet langer alleen een seizoensgebonden probleem is:

“Het lijkt er op dat vogelgriep nu een structureel probleem is geworden, en dat vogelgriep jaarrond in Nederland voorkomt. Daarmee vormt de ziekte een permanente bedreiging voor de pluimveehouderij, voor houders van kleine aantallen vogels en voor wilde vogels en zoogdieren. Dit vraagt ook om oplossingen voor de langere termijn. Hierover gaat het ministerie samen met de sector en andere partijen in gesprek.”

In deze reactie wordt nog voorbijgegaan aan het risico voor de volksgezondheid, want vogelgriep is een zoönose: een ziekte die van dieren op mensen kan overgaan. Er is dus niet alleen sprake van een (financieel) risico voor de sector en natuurlijk alle getroffen dieren, maar ook voor de gezondheid van iedereen die met een hoog pathogene, gevaarlijke variant van het vogelgriepvirus in aanraking komt. Daarbij kan de intensieve pluimveehouderij ook nog eens een toegevoegd gevaar opleveren, omdat bij dermate veel dieren bij elkaar het risico op mutaties van het virus enorm groot is.

Bronnen:

Frankrijk doodt 2,5 miljoen vogels na uitbraak vogelgriep

Vogelgriep, ziekte in een verziekte industrie

©AnimalsToday.nl BVR