Schokkende beelden van gillende, dode en doodzieke konijnen in TV-programma De Hokjesman mogen niet onopgemerkt blijven

Dierenbelangenorganisaties eisen van staatssecretaris Dijksma van EZ dat er direct en adequaat ingegrepen gaat worden in de konijnenindustrie in Nederland – te beginnen bij de ‘vleeskonijnen’ houder die afgelopen vrijdag te zien was bij het TV-programma ‘De Hokjesman’ van de VPRO.

Konijnenhouderij

Te zien was hoe konijnen in erbarmelijke huisvesting zaten in een groot bio-industrie bedrijf. Van pijn en angst keihard gillende konijnen lagen met nog net in leven zijnde en reeds dode broertjes en zusjes in één hok. Andere dieren hadden rottende en onbehandelde, open en afgeknaagde oren. Verplichte vloermatten om de voeten van konijnen te beschermen tegen de draadgazenbodems van hun kooien ontbraken volledig, en de hoog opgestapelde laag ontlasting onder de kooien van de dieren lag daar kennelijk reeds enkele generaties lang. Inmiddels zijn er op internet meer filmpjes opgedoken, opgenomen bij deze konijnenboer. Helaas zijn deze dierenmishandelingen aan de orde van de dag in de konijnen bio-industrie. In het geheim opgenomen beelden van actiegroep Ongehoord op vele Nederlandse konijnenfarms toonden dit eerder al meermalen aan.

KonijnenhouderijKonijnenhouderij KonijnenhouderijKonijnenhouderijDe verenigde dierenorganisaties, Een Dier Een Vriend (EDEV), Comité Dierennoodhulp en Rechten Voor Al Wat Leeft hebben een brandbrief gestuurd naar staatssecretaris Dijksma waarin zij eisen dat zij direct gaat ingrijpen bij de konijnenhouderij die te zien was in het TV-programma De Hokjesman. Het adres van deze konijnenhouder hebben de dierenorganisaties aan haar gemeld.

“Het is tijd dat de overheid de fluwelen handschoen richting boeren uitdoet en keihard ingrijpt. Het aantal wetten dat overtreden wordt door de konijnenhouders is niet alleen ellenlang maar dit gaat nu ook al jaren zo door. Wanneer er stervende en zieke dieren zijn, moet verplicht de dierenarts gebeld worden. Als hokken en kooien niet voldoen aan de toch al minimale miserabele wetgeving – dan moet het bedrijf onmiddellijk gesloten worden. Miljoenen dieren lijden onder een wrede behandeling en ondergaan een levenslang, zinloos en dierónwaardig bestaan, simpelweg omdat de NVWA van Dijksma niet ingrijpt. Omdat dit grote leed bij konijnen in de bio-industrie aan de orde van de dag is dient heel deze sector net zoals de nertsenfokkerij beëindigd te worden. Konijnen zijn niet geschikt om als productiedier gehouden te worden”, aldus de dierenorganisaties.

Jaarlijks worden op dergelijke wijze in Nederland naar schatting 2,5 miljoen konijnen voor de vleesindustrie in draadgazen kooien in donkere schuren gehouden. Door de slechte huisvesting en verzorging, ziekte, stress, frustratie en verveling haalt een vijfde van de konijnen niet eens de slachtleeftijd van 11 tot 12 weken. Dit terwijl een konijn wel 12 jaar of ouder kan worden. Ondanks jaren van selectie en fokken, is het natuurlijke gedrag van deze konijnen nog steeds gelijk aan het gedrag van wilde konijnen. Van oorsprong zijn konijnen zeer sociale dieren: het graven van diepe tunnels, het delen van holen, het grazen, het samen huppelen, rusten en verzorgen van de jongen neemt een groot deel van hun tijd in beslag. In de industrie worden de konijnen, doordat ze in zeer kleine kooien gehuisvest zijn, in hun beweging en natuurlijke gedrag zwaar belemmerd, wat leidt tot ernstige gezondheidsproblemen en gedragsstoornissen zoals kopschudden, vachtplukken, rondjes draaien, gaasknagen en elkaar bijten en aanvallen. De draadgazen vloer zorgt voor pijnlijke poten en zweren. Door de ontlasting onder de kooien ontstaat een hoog ammoniakgehalte in de lucht, wat kan leiden tot ademhalingsstoornissen en zwerende ogen. De voedsters lijden van alle konijnen het zwaarst: zij moeten in een jaar tijd zeven nestjes krijgen en worden voor dat doel individueel en dus eenzaam gehuisvest. Door stress, de vele nestjes en de gezondheidsproblemen zijn de voedsters snel ‘op’ en worden ze, na een lang jaar misbruikt te zijn, afgevoerd naar de slacht. Voor de slacht worden de konijnen ruw in kratten gegooid en op elkaar gepropt om zo levend vervoerd te worden naar slachthuizen in België en Frankrijk waar hen na een lange traumatiserende rit een angstig en pijnlijk einde wacht.
 
Europese wetgeving
Hoewel legbatterijen voor kippen sinds 1 januari 2012 verboden zijn, bestaat zo’n verbod niet  voor het houden van konijnen in batterijen. Er is op dit moment geen EU-wetgeving voor de huisvesting van ‘vleeskonijnen’. Oostenrijk is het enige land binnen de EU dat het ophokken vanaf 2012 verboden heeft. Een wetenschappelijk rapport van de EFSA (European Food Safety Authority) omschrijft de huidige ophokpraktijken. De ruimte per ‘vleeskonijn’ in hokken is op het ogenblik 450 – 600 cm², (minder dan de ruimte op een A4tje). Een typisch hok voor een vrouwtjeskonijn in de EU is maar 60 – 65 cm lang, 40 – 48 cm breed en 30 –35 cm hoog.

Konijnen – EDEV

De Hokjesman terugkijken

Persbericht verenigde dierenorganisaties