Precies een week geleden heeft het Spaanse Congres van Afgevaardigden de wet die dieren als wezens met gevoel beschouwd, definitief goedgekeurd. Dieren kunnen dankzij deze hervorming beter worden beschermd tegen mishandeling en verwaarlozing. En daarnaast geldt het voor alle dieren. 

wezens met gevoel
Dieren nu definitief door Spaanse wet beschouwd als wezens met gevoel | Foto: Pixabay

Nationaal niveau

Eerder zijn soortgelijke hervormingen ingevoerd op lokaal niveau binnen de autonome regio´s. Dankzij de goedkeuring van de nieuwe wet, zal er meer eenheid in het land komen omtrent dierenwelzijn, nu de hervorming zijn intrede doet in het Burgerlijk Wetboek. Het voorstel was in 2017 al ingediend, maar kampte met obstakels in verband met opeenvolgende verkiezingen.

Roep vanuit samenleving

Het werd tijd dat er een verandering kwam in de juridische status van dieren als dingen of goederen. Vanuit de Spaanse samenleving wordt er al jaren geroepen om wetten die dieren beter moeten beschermen, gezien de jaarlijkse hoge aantallen mishandelde of in de steek gelaten dieren. Tegelijkertijd hebben verschillende politici en dierenliefhebbers jarenlang gestreden om de wetshervorming door te voeren en zijn zeer tevreden over de uitkomst van de stemming afgelopen donderdag. Een politicus van de partij Unidas Podemos:

“Het is een morele overwinning in een land waar elk jaar 200.000 dieren in de steek worden gelaten.”

Politicus Guillermo Díaz, van de partij Ciudadanos:

“Wij zijn de enige soort die het lijden van anderen erkent en dat brengt de verplichting met zich mee om dat lijden te vermijden.”

De extreem rechtse partij VOX, die als enige tegen stemde, is minder blij met het resultaat van vorige week. Voormalig voorzitter van de Spaanse jachtfederatie en politicus van VOX:

“Het is zinloos, onzinnig en dwaas. Dieren worden vermenselijkt en de mens wordt ontmenselijkt.”

Welzijn dier

Gezelschapsdieren, huisdieren en wilde dieren kunnen vanwege de hervorming beter beschermd worden bij de wet. De eerste twee groepen zullen bijvoorbeeld bij een echtscheiding voortaan niet meer als object worden beschouwd. Dit houdt in dat er niet slechts naar het belang van de mens wordt gekeken, maar ook naar het belang van het dier.

Beslaglegging op dieren, het gebruik van dieren als onderpand, mishandeling, onthouding van een dier bij een echtscheiding, en het in de steek laten van dieren is voortaan ten strengste verboden. Om een voorbeeld te noemen, ongeveer 30.000 van de 100.000 echtparen die elk jaar in Spanje scheiden, hebben een huisdier. De hervormingen hebben ook betrekking op dieren waarmee mensen normaal niet samenleven, zoals dieren die bestemd zijn voor veeteelt, de jacht en industriële of recreatieve exploitatie, waarop in de regel geen hypotheken kunnen worden genomen.

Advocate María González Lacabex:

“Er wordt een stap voorwaarts gezet en er wordt gezegd dat bij scheidingen en echtscheidingen het regime zal worden bepaald dat op dieren zal worden toegepast, waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met de belangen van mensen, maar ook met die van het dier.”

De Spaanse advocate Anna Mulà, van INTERcids, een organisatie bestaande uit juridische experts in Spanje, is tevreden met de hervorming van het Burgerlijk Wetboek:

“Het belang van dieren in onze gemeenschap blijkt uit de huidige hervorming, die systematisch en alomvattend moet zijn. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat deze hervorming eindelijk is doorgevoerd, en ondanks deze belangrijke vooruitgang moeten wij op andere gebieden van het bestuurs- en strafrecht doorgaan om ervoor te zorgen dat het maatschappelijk bewustzijn tot uiting komt in een samenhangend en alomvattend systeem.”

Nieuwe dierenwelzijnswet

Tegelijkertijd ligt er een voorstel klaar voor een nieuwe dierenwelzijnswet in Spanje die in bredere zin impact moet hebben op het welzijn van dieren. Momenteel ligt de voortgang van deze wet stil doordat er discussie is over het effect ervan op jachthonden. De jachtsector wil voorkomen dat hun honden onderworpen worden aan de wet. De Minister van Landbouw (van de socialistische partij PSOE), wil dat er in de wet onderscheid wordt gemaakt tussen huisdieren en jachthonden. De Spaanse krant El Confidencial stelt dat de Andalusische verkiezingen voor de deur staan en dit een gevoelige kwestie is die electorale vooruitzichten van de PSOE zou kunnen schaden. Veel van hun stemmers in dit gebied zijn jagers. Marius Kolff, directeur van het Comité Anti Stierenvechten (CAS International):

“Opnieuw laat de Spaanse socialistische partij PSOE de dieren in de kou staan. Omdat ze bang zijn voor stemverlies in bepaalde landelijke regio’s stemt de partij niet voor bescherming van de afgrijselijke mishandelingen die de jachthonden moeten doorstaan. Het gaat niet om een paar dieren, nee, minstens 50.000 dieren per jaar! Bij onze strijd tegen het stierenvechten maakten wij deze dubbele moraal om stembehoud van PSOE ook al mee.”

Er worden in Spanje jaarlijks meer dan 50.000 galgo’s, podenco’s en andere jachthonden gedood en in de steek gelaten. Steeds meer Spanjaarden willen een einde van deze misstanden.

Bron:

©AnimalsToday.nl Jennie Cools & Estefania Pampin Zuidmeer