Chiang Mai, 9 mei 2016, naarmate in Azië meer land ten prooi valt aan ontbossing en ontginning, komen mensen vaker in conflict met de kolossale dieren die daar voorheen ongestoord hun leven leidden: de olifanten. Met Bee the Change kan je hen helpen.

honing
Foto: Bee the Change ©Ana Grillo

In het dichtbevolkte Thailand is de populatie wilde olifanten de afgelopen eeuw afgenomen van 100.000 tot 4.000 . Een van ’s werelds grootste resterende Aziatische olifantenpopulaties leeft in het grensgebied tussen Thailand en Myanmar, waar hun leefgebied nog steeds afkalft. Reservaten met wilde olifanten worden de laatste 40 jaar geconfronteerd met illegale houtkap, handel in wilde dieren, bosbranden en mens-olifant conflicten.

De Nederlandse stichting Bring the Elephant Home helpt lokale gemeenschappen met het ontwerpen en uitvoeren van duurzame en natuurlijke projecten die olifanten en hun leefgebied beschermen en tegelijk bijdragen aan de lokale economie.

Bijen en olifanten
Afbrokkeling van hun leefgebied dwingt wilde olifanten het beschermde bos uit te trekken, op zoek naar eten en water. Op dit moment gebruiken boeren schrikdraad en vuurwerk om olifanten die hun gewassen plunderen tegen te houden. Stroomhekken zijn duur, onnatuurlijk en makkelijk door de intelligente dieren te omzeilen. Olifanten hebben zelfs al mensen verwond en gedood. Wanhopige boeren grijpen steeds vaker naar gewelddadige oplossingen. Zijn er dan geen vreedzame methoden? Jawel!

Onderzoekers in Kenia hebben aangetoond dat olifanten bang zijn voor bijen. Ze hebben zelfs een speciaal geluid om elkaar te waarschuwen als ze bijen signaleren. Experimenten hebben aangetoond dat bijen olifanten kunnen verjagen van plantages.

In Thailand heeft het Phu Luang Wildlife Research Station nu ook veelbelovende tests gedaan met bijenkorfhekken. Men hangt rond plantages bijenkorven op en verbindt die met elkaar door een ketting.  Als een olifant een plantage probeert in te komen, raakt hij de ketting waardoor de korf beweegt. De bijen komen zoemend naar buiten en de olifant maakt rechtsomkeert. De honing levert boeren extra inkomsten.

In samenwerking met het Research Station en met lokale gemeenschappen start Bring the Elephant Home het project Bee the Change. We plaatsen in twee provincies bijenkorfhekken langs de grens van beschermde gebieden en meten de resultaten. We bouwen een netwerk van waaruit we deze simpele, natuurlijke win-winoplossing ook in andere provincies kunnen verspreiden.

En het mooie is: bijen en olifanten zijn beide sleutelsoorten. Zij maken het leven voor andere levende wezens mogelijk. Bijen omdat ze een groot deel van onze voedselplanten bestuiven; olifanten omdat ze met hun eet- en leefgewoonten het bos onderhouden. Beide soorten zijn aanjagers van biodiversiteit en belangrijk voor ons eigen voortbestaan.

Bee the Change!
Bee the Change brengt een team van deskundigen samen om projecten met bijenkorfhekken uit te voeren. De bijen zorgen voor inkomsten, verbetering van de biodiversiteit en voor harmonie tussen boeren en olifanten. En de bescherming van sleutelsoorten als bijen en olifanten is bovendien belangrijk voor onze eigen toekomst.

Help Bring the Elephant Home dit project te realiseren door:

  •                Maak zelf een gift over op IBAN: NL76 INGB 0001675200, BIC / SWIFT code: INGBNL2A   tnv Bring the Elephant Home in Vlaardingen

Voor meer informatie over het project en om bij te dragen, kunt u kijken op www.bring-the-elephant-home.nl

Persbericht Bring the Elephant Home