Tanzaniaanse leeuwen, otters in Brazilië en wilde everzwijnen in Polen: ze laten veranderend gedrag zien door aanwezigheid van de mens in hun leefomgeving. Zo blijkt uit een studie van ecologen van de Universiteit van Californië. Dieren passen hun gewoonten aan om de stress te vermijden, die de menselijke inbreuk op hun leefomgeving met zich meebrengt. Een aantal zoogdiersoorten kiest er zelfs voor om om die reden ‘s nachts te gaan leven.

's nachts
Uit onderzoek blijkt dat dieren die gewoonlijk overdag leven hun gedrag veranderen en ’s nachts meer actief worden | Airwolfhound Flickr via Compfight cc

Volgens de onderzoekers heeft de toename van de wereldbevolking grote invloed op de manier waarop dieren functioneren. Wetenschappers geven aan dat het ‘s nachts gaan leven misschien werkt voor de dieren, maar dat het wel gevolgen zou kunnen hebben op het ecosysteem.

Het onderzoek is een cumulatieve meta-analyse van 76 studies van 62 soorten van zes continenten. De analyse onthult een toename van het ‘s nachts gaan leven van dieren als antwoord op aanwezigheid van mensen. Het maakte niet uit naar welk continent de onderzoekers keken, de bevindingen bleven gelijk over de soorten, leefomgevingen en de activiteiten van mensen in het gebied, van jacht tot landbouw.

Kamperen en wandelen

Dat zoogdieren zich aanpassen aan de aanwezigheid van mensen was al bekend. Ze bewegen minder, trekken zich terug naar afgelegen gebieden en besteden minder tijd aan het zoeken naar eten. Al deze veranderende gedragingen dragen bij aan stress bij de dieren. Volgens de studie, waar Kaitlyn Gaynor hoofdonderzoeker van is, hebben zelfs kamperen en wandelen een negatieve invloed op wilde dieren.

“Het duidt erop dat dieren voorzichtig zijn rond mensen. Wij denken misschien dat we geen spoor achterlaten in de bossen, maar onze aanwezigheid kan blijvende gevolgen hebben.”

De studie laat een opvallend aanpassingsvermogen van de dieren zien, maar wetenschappers waarschuwen dat deze aanpassingen in natuurlijke patronen gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van de dieren, het in stand houden van de populatie en op de evolutie.

Effect van aanwezigheid mensen

In de studie lieten Tanzaniaanse leeuwen, otters in Brazilië, coyotes in Californië, wilde everzwijnen in Polen en tijgers in Nepal veranderend gedrag zien. Maar dat is niet per se heel slecht. Er zijn dieren die zich kunnen schikken in een leven ‘s nachts. Gaynor:

“Mensen kunnen hun ding doen gedurende de dag, wilde dieren kunnen dan hun ding ‘s nachts doen.”

Niet eerder werd dit soort informatie zo uitvoerig verzameld. Voor andere wetenschappers is de volledigheid dan ook opmerkelijk. Ecoloog Marlee Tucker van de Goethe Universiteit in Frankfurt heeft meegewerkt aan de studie en merkt op hoe het haar perspectief heeft veranderd over het effect dat mensen hebben op andere levende wezens.

“Het is een beetje eng. Zelfs als mensen denken dat we niet opzettelijk invloed hebben op dieren, hebben we dat onbewust toch.”

Bron:

©Animals Today