Wanneer ergens een grote (natuur)ramp plaatsvindt, is het wereldnieuws. Het houdt de gemoederen soms weken bezig, maar een jaar na de aardbeving in Japan is er opvallend weinig nieuws. Net als na de rampen in Indonesië en Haïti, is niet helder wat er aan steun/hulp gegeven wordt in de getroffen gebieden. Laat staan dat er nieuws en/of aandacht is voor de (huis)dieren van getroffen gebieden.

Fukushima
©Gizmodo

Op 11 maart 2011 werd Japan getroffen door een aardbeving, waarop een flinke tsunami volgde. Dit resulteerde vervolgens in een nucleaire ramp, waarvan de gevolgen veel erger hadden kunnen zijn. Vandaag de dag is de regio in een straal van 20 kilometer rondom Fukushima afgesloten, de straling is niet extreem hoog en enkel gevaarlijk bij langer verblijf in het gebied. De dorpen zijn door mensen verlaten, soms halsoverkop, daarbij hun huisdieren achterlatend.

De Japan Earthquake Animal Rescue and Support (JEARS) zet zich in om honden, katten en andere achtergelaten huisdieren op te sporen, te vangen en te verzorgen. JEARS is een samenwerkings verband tussen HEART-Tokoshima en Animal Friends Niigata, opgericht om de gezamenlijke inspanningen te coördineren. Beide instanties werken volgens een no kill-policy, wat inhoudt dat geredde en opgevangen dieren niet worden afgemaakt wanneer er geen huis voor ze wordt gevonden.

Vanaf de datum dat een dier wordt gered, wordt er zes maanden lang gezocht naar de eigenaar. Na deze periode worden de dieren beschikbaar voor adoptie. In afwachting van een permanent thuis, worden de dieren ondergebracht bij tijdelijke gezinnen. Hier wordt er voor de dieren gezorgd zodat ze niet te lang uit een reguliere leefomgeving worden gehouden. De nieuwe eigenaren van het huisdier krijgen daardoor een sociaal nieuw gezinslid, gewend aan mensen en in goede gezondheid.

Het werk van JEARS wordt voornamelijk gedaan door vrijwilligers die het getroffen gebied ingaan, ook de nucleaire zone. Hier gaan ze, al dan niet op verzoek van eigenaren, op zoek naar achtergelaten huisdieren, waarvan er naar schatting nog zo’n vijf- tot tienduizend rondlopen. Sommige eigenaren hebben voer achtergelaten, maar een jaar na dato en tijdens de koude periode in Japan staan sommige dieren dichter bij de dood dan het leven.

De vrijwilligers van JEARS kiezen er bewust voor hun gezondheid op het spel te zetten om deze dieren te redden. Ondanks de geringe radioactiviteit, kan herhaaldelijke blootstelling wel degelijk schadelijk zijn voor de gezondheid. Dankzij de inspanningen van deze helden zijn er sinds de ramp ruim 600 dieren gered.

EenVandaag besteedde afgelopen dinsdag aandacht aan de achtergebleven huisdieren van Fukushima.
sitestat

©PiepVandaag Franca Krijnsen