Een coalitie van dierenwelzijnsorganisaties riep afgelopen week de Wereldgezondheidsorganisatie WHO op om, in de zoektocht naar een coronavaccin, het gebruik van dierproeven te ontmoedigen. Volgens de organisaties zijn dierproeven niet voldoende representatief en betrouwbaar. Daarnaast maakt het virus wereldwijd slachtoffers, zonder aan die lijst ontelbare dierenlevens toe te voegen.

coronavaccin
Coronavaccin: stop dierproeven in wereldwijde zoektocht | Foto: Pixabay

Coronavaccin

In een gezamenlijk statement van Cruelty Free International, Cruelty Free Europe, Eurogroup for Animals en PETA, riepen de dierenwelzijnsorganisaties op 17 april de autoriteiten -en in het bijzonder de Wereldgezondheidsorganisatie- op om in het onderzoek naar een coronavaccin te focussen op onderzoek naar de effecten van het virus op de mens. Dierenwelzijn mag niet uit het oog verloren worden, ook niet in deze tijden van crisis, is hun centrale boodschap.

Zoönose

Nu steeds duidelijker pijlen wijzen naar een dierenmarkt in Wuhan als de plaats van oorsprong van het coronavirus, kunnen we er niet meer omheen dat de mens haar omgang met dieren zou moeten herzien. De verschrikking van  de ‘wet markets’ als die in China, waar regelmatig (illegaal) wilde dieren worden verhandeld, krijgt een nieuwe dimensie nu blijkt dat deze ook serieuze gevaren voor de mens kunnen betekenen. Het coronavirus kan namelijk van dieren op mensen worden overgebracht, een type ziekte dat we zoönose noemen.

Juist dat gebeurde op de markt in Wuhan. Onduidelijk is nog op welke manier precies, maar het virus dat oorspronkelijk voorkomt in bepaalde soorten vleermuizen, had als tussengastheer vermoedelijk een schubdier. En dat is nu net het meest uit het wild verhandelde dier ter wereld. In Azië is men dol op schubdieren, die in grote getale slachtoffer worden van de illegale handel en als delicatesse worden gegeten of verwerkt in traditionele medicijnen. Het sluiten van dierenmarkten zou daarom niet alleen een stap zijn in de bestrijding van besmettelijke ziekten en het beschermen van onze gezondheid, maar ook van grote betekenis in de strijd tegen wildlife trade.

De oplossing ligt niet bij dierproeven

Om meer kennis over het coronavirus te krijgen, patiënten te kunnen behandelen en de verspreiding van Covid-19 in te dammen, worden momenteel helaas nog dierproeven gebruikt. Volgens de coalitie van dierenorganisaties hebben de dieren al genoeg geleden en hoeven ze niet ook voor onze oplossingen op te draaien. Dierproeven zijn niet nodig. Katy Taylorvan Cruelty Free International:

“Echte preventie van toekomstige pandemieën kan alleen door onze relatie met dieren helemaal te heroverwegen.”

Het gebruik van dierproeven in onze zoektocht naar een coronavaccin draagt alleen maar bij aan het verschrikkelijke leed dat het virus toch al veroorzaakt.

Los van het feit dat dierproeven wreed zijn, zijn ze bovendien niet voldoende representatief voor het effect dat medicijnen op het menselijk lichaam hebben. Mensen hebben enkel baat bij een voor mensen relevante benadering.

Reineke Hameleers, CEO van Eurogroup for Animals voegt daar aan toe:

“De impact van de COVID-19 pandemie zal nog lang van invloed zijn op onze samenleving en onze manier van werken. Deze verandering van paradigma zou ook weerspiegeld moeten worden in de manier waarop wij onderzoek doen.”

Verouderde technieken als dierproeven kunnen volgens haar niet meer. We willen ten slotte zo veel mogelijk levens redden in onze strijd tegen de pandemie, ook die van dieren.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Merel Roks