Eind maart zijn dertig Canadese bosbizons de wereld overgevlogen naar republiek Sacha (of Jakoetië) in het noordoosten van Siberië. Dit meldt het federale agentschap Parcs Canada. De kudde Canadese bizons in het Russische Jakoetië wordt hierdoor uitgebreid tot 120 dieren.

Bosbizon - bizons
Bosbizon | Foto: Wikimedia Commons

Familie-uitbreiding
De dertig dieren komen uit het nationaal park Elk Island, nabij Fort Saskatchewan, in de provincie Alberta. Dit natuurpark in het westen van Canada heeft een oppervlakte van 194 km² en huisvest een kudde bosbizons van circa 315 dieren (telling 2007). Jakoetië is een enorm gebied van meer dan drie miljoen vierkante kilometer, waar bosbizons 5.000 jaar geleden zijn uitgestorven. Al twee keer eerder zijn Canadese bizons geëmigreerd naar het natuurpark Lenskjie Stolby, dat voornamelijk bekendstaat om zijn rotspilaren langs de rivier Lena.

Volgens de Canadese minister van Milieu, Peter Kent, ‘past deze operatie in het internationale project om het overleven en het welzijn van dit majestueuze dier te verzekeren.’ 

Bosbizon
Aan het begin van de twintigste eeuw waren de bizons bijna uitgestorven, door jacht en uitbreiding van de landbouw. De bosbizon is een ondersoort van de Amerikaanse bizon en is een bedreigde diersoort. In 1957 werd een gezonde kudde van 200 bosbizons aangetroffen in Wood Buffalo National Park. 23 dieren werden in 1965 overgebracht naar nationaal park Elk, waar nu zo’n 315 nakomelingen van rondlopen.

Prairiebizon
Het Elk park speelde ook een belangrijke rol in de redding van prairie- of steppebizons. In 1906 kocht de Canadese regering een grote groep wilde bizons van een particulier voor $245,- per dier. 410 dieren werden van Montana naar Alberta vervoerd per trein en kwamen uiteindelijk in park Elk terecht. De meeste huidige prairiebizons stammen af van deze kudde.

Wisent
Wil je zelf eens een bizon van dichtbij bekijken? In het Kraansvlak bij de Kennemerduinen loopt een kudde wisenten (Europese bizons). Kijk op http://www.wisenten.nl/wisenten/home

Bron: DeMorgen.be ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde