Na een eeuw van afwezigheid keert de ernstig bedreigde Californische condor terug naar de Pacific Northwest, een regio in het noordwesten van Noord-Amerika. De Californische condor (Gymnogyps californianus) is een iconische soort, die ooit op de rand van uitsterven stond, maar goede stappen heeft gezet op weg naar herstel.

Californische condor
Californische condor | Foto: publiek domein

De U.S. Fish and Wildlife Service (USFWS), National Park Service en de Yurok-stam hebben een definitieve regel aangekondigd voor het vrijlaten van de condors. De Yurok-stam vecht al jaren voor de terugkeer van de vogel en het voorstel werd vorige maand aanvaard. De Californische condor zal terugkeren naar het Yurok Ancestral Territory en Redwood National Park. Het voorouderlijk land van de Yurok-stam omvat grote stukken bos en kust in Noord-Californië en delen van het Redwood National Park, waar de condor ooit leefde. Paul Souza, regionaal directeur van de USFWS California-Great Basin Region, zegt:

“De Californische condor is een voorbeeld van hoe een soort kan worden teruggebracht van de rand van uitsterven door de kracht van samenwerking. Samen kunnen we helpen deze prachtige soort te herstellen en te behouden voor toekomstige generaties.”

Opruimploeg van de natuur

De Californische condor is de grootst vliegende landvogel in Noord-Amerika. De vogel heeft een spanwijdte van bijna twee meter. Ooit zweefde de condor van British Columbia tot Mexico, maar door verlies van habitat, overbejaging en vergiftiging door jachtmunitie waren de vogels bijna uitgestorven. Deze enorme gieren zijn essentiële leden van hun ecosystemen en spelen een belangrijke rol in de culturele en spirituele overtuigingen van de Yurok-stam en andere stammen in deze regio. Condors zijn een belangrijk onderdeel van het ecosysteem. Als aaseters zijn de vogels onderdeel van de opruimploeg van de natuur. Met hun grote sterke snavels kunnen ze verse karkassen openrijten. Zo kunnen andere wilde dieren ook bij de kadavers komen en wordt de recycling van voedingsstoffen in het landschap versneld.

Californische condor
Californische condor | Foto: publiek domein

In de afgelopen twaalf jaar heeft de Yurok-stam veel werk verricht en het proces begeleid ter voorbereiding op de terugkeer van condors naar het noordwesten van de Stille Oceaan. Uitgebreide analyses van verontreinigde stoffen, milieu-evaluaties en voorlichting aan de gemeenschap waren slechts enkele van de vereiste taken. De stam heeft zich ingezet voor deze diersoort omdat de condor een onvervangbaar onderdeel is van een heilig cultuurlandschap. De terugkeer van de condor is een mijlpaal voor hen. In samenwerking met het nationale park zal de stam beginnen met een fokcentrum binnen het park. Hier zullen de gefokte condors voorlopig worden ondergebracht. Dan zullen de condors naar verwachting in de herfst van dit jaar of in het voorjaar van 2022 worden vrijgelaten. Joseph L. James, voorzitter van de Yurok-stam:

“Wij zijn er bijzonder trots op dat onze toekomstige generaties geen wereld zonder ‘prey-go-neesh’ zullen kennen.”

Californische condor
Californische condor | Foto: publiek domein

Herstel Californische condor in het wild

Halverwege de 20ste eeuw nam de populatie condors drastisch af door vergiftiging en stroperij. In 1967 werd de Californische condor op de lijst van bedreigde diersoorten gezet. In 1982 waren er wereldwijd nog maar 23 van deze condors over. In 1987 werden de overgebleven wilde condors gevangen door biologen en zij begonnen met een fokprogramma. Dit was het begin van een intensief herstelprogramma om uitsterven van de soort te voorkomen. Door intensieve herstelactiviteiten en samenwerkingsverbanden, zijn er 40 jaar later naar schatting 300 Californische condors in het wild in Utah, Arizona, Zuid- en Midden-Californië en Baja Californië. Steve Mietz, beheerder van Redwood National and State Parks, zegt:

“De terugkeer van condors in de lucht boven Redwood National and State Parks is een belangrijke stap in het herstel van dit indrukwekkende landschap. In samenwerking met onze vrienden en partners zullen we het succesverhaal van het herstel van de condor voortzetten. Zodat alle Amerikanen de hoogste bomen ter wereld kunnen zien en tegelijkertijd ook een van de grootste vogels ter wereld kunnen zien overvliegen.”

Californische condor
Californische condors | Foto: publiek domein

Ondanks dat het de goede kant op gaat met de condorpopulatie, blijft het voortbestaan van de soort nog onzeker. Stroperij en illegaal gebruik van loodhoudende munitie vormen nog steeds een risico. Chris West, condor program manager van de Yurok-stam:

“Er is een groot succes in het aantal vogels, maar je wilt niet al je eieren in één mand leggen. De vogel heeft een betere overlevingskans in het noordelijke deel van de staat.”

Bronnen:

Aantal Californische condors groeit gestaag

©AnimalsToday.nl Jane Sauer