De Vogelbescherming heeft samen met tien natuurbeschermingsorganisaties een brief gestuurd aan staatssecretaris Sharon Dijksma met daarin het verzoek per direct een verbod in te stellen op de verkoop van het landbouwgif imidacloprid.

Boerenzwaluw - imidacloprid
Boerenzwaluw | Foto: I, Malene [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC-BY-2.5], via Wikimedia Commons
De mede-ondertekenaars zijn: Natuurmonumenten, WNF, Natuur&Milieu, Greenpeace, Milieudefensie, Vlinderstichting, Bijenstichting, Soortenbescherming Nederland, KNNV en BD-imkers.

De Vogelbescherming luidt de noodklok nadat een onderzoeksrapport van Sovon Vogelonderzoek en de Radboud Universiteit Nijmegen uitwijst dat er een verband is tussen de aanwezigheid van imidacloprid in het oppervlaktewater en de achteruitgang van vogels. Het gaat dan om algemeen voorkomende insecteneters als de spreeuw en de boerenzwaluw, maar ook om boerenlandvogels die het al zwaar hebben zoals de veldleeuwerik en de ringmus.

Augustus

Staatssecretaris Dijksma heeft laten weten het College van Toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) gevraagd te hebben om een reactie, welke in augustus wordt verwacht. Tot die tijd blijven de Vogelbescherming en de andere natuurbeschermingsorganisaties zich hard maken voor een onmiddellijk verbod en een langdurig monitoringsprogramma.

Declines in insectivorous birds associated with neonicotinoid concentrations (English subtitles)

Bron: Vroege Vogels ©PiepVandaag.nl