Uit het jaarverslag van Saga Furs, een van ’s werelds grootste handelaars in bont, blijkt dat het bedrijf in de periode november 2017-oktober 2018 flink verlies heeft gemaakt. De totale opbrengst daalde met 28 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit is het gevolg van de dalende prijzen van nerts – en vossenpelzen (respectievelijk 24 procent en 20 procent). Ook de wereldwijde productie van nertsenpelzen daalde in 2018 naar schatting met 20 procent.

bonthandel
Bonthandel zinkt weg in financiële crisis | Foto: Pixabay

Saga Furs is een bontmerk en een handelshuis. Het bedrijf is eigendom van de Finse bontindustrie en richt zich met name op de verkoop van bont uit de Scandinavische landen. Saga Furs beweert ‘ethisch’ en ‘duurzaam’ te handelen, maar uit een rapport uit 2015 van de Scandinavische dierenbeschermingsorganisaties Animalia en NOAH bleek dat de dieren verschrikkelijk worden mishandeld en dat de gevolgen voor het milieu dramatisch zijn.

Negatieve cijfers

Respect for Animals, dat een succesvolle campagne tegen bont voert, legt uit hoe diep Sage Furs nu in de problemen zit. In de periode november 2012-oktober 2013 bedroeg de winst (voor aftrek van belasting) 26,7 miljoen euro. In de periode november 2017-oktober 2018 was dit bedrag negatief: -1,7 miljoen euro. Ook de netto-omzet stortte in en daalde van 70,2 miljoen euro naar 45,7 miljoen euro. De winst per aandeel daalde van 5,57 euro naar -0,43 euro.

Slappe excuses

Het hoofd campagnes van Respect for Animals, Mark Glover, noemt de bontindustrie terecht ‘moreel failliet’: Saga Furs moest noodgedwongen toegeven dat de bontindustrie ‘imagoproblemen heeft op de westerse markt’. Dit was niet het enige pijnlijke en wanhopige excuus voor de slechte jaarcijfers van Saga. Het bedrijf gaf zelfs de media de schuld, omdat ze in het nieuws brachten dat grote modehuizen als Gucci, Versace, Michael Kors en Jimmy Choo stopten met bont. Een andere oorzaak voor de slechte cijfers is de tegenvallende verkoop in China, dat een belangrijke ontwikkelingsmarkt is voor de bonthandel.

Verkoop gestegen

Deze cijfers mogen dan hoopvol zijn, er gaat nog steeds verschrikkelijk veel dierenleed schuil achter de bonthandel. In de periode november 2017-oktober 2018 verkocht Saga Furs meer dan 9,3 miljoen pelzen. En dit is een schokkende stijging van 200.000 ten opzichte van vijf jaar geleden (november 2012-oktober 2013). De economische waarde van bont is wel drastisch gedaald: de totale opbrengst van die pelzen was vijf jaar geleden 8,9 miljoen euro, maar nu slechts 3,1 miljoen euro.

nertsenfokverbod
Nerts | Foto: Pixabay

Niet laks worden

Het commentaar van Mark Glover op deze ontwikkelingen is heel duidelijk:

“Deze cijfers zijn heel slecht nieuws voor de moreel failliete bontindustrie, waarin Saga Furs een van de meest beruchte spelers is. De president van de internationale federatie voor bonthandel (International Fur Federation), Mark Oaten, verdient een dikke loonsverhoging nu de bonthandel een van zijn meest rampzalige periodes in jaren doormaakt.

De uitvluchten die Saga Furs opwerpt over de slechte bedrijfsresultaten laten zien dat de anti-bontcampagne deze industrie, waarin miljarden omgaan, bijna op de knieën heeft gedwongen. Maar we mogen niet laks worden. Feit is dat er nog steeds tientallen miljoenen dieren per jaar worden gedood om aan de vraag van deze vreselijke markt te voldoen. We hebben nog veel werk te doen.”

Prijs per pels omlaag

Na de publicatie van dit jaarverslag volgde nog meer nieuws. Kopenhagen Furs, het grootste bonthandelshuis ter wereld, dat eigendom is van Deense bontfokkers, heeft onlangs de eerste bontveiling van 2019 gehouden. De gemiddelde prijs was ongeveer 21 euro, terwijl pelzen ongeveer het dubbele moeten opbrengen willen fokkers uit de kosten zijn. Dit wijst op een zware financiële neergang voor de bontindustrie.

Dalende productie

De wereldwijde productie van nertsenpelzen zal dit jaar naar verwachting flink dalen. Werden er in 2013 nog bijna 90 miljoen pelzen geproduceerd en in 2018 ongeveer 55 miljoen, in 2019 lijkt dit aantal uit te komen op circa 37 miljoen. Dit komt vooral door de grote daling van de Chinese productie (van 40 miljoen naar 7 miljoen). Men verwacht dat er in Denemarken, de grootste producent, dit jaar 30 procent minder dieren zullen worden gefokt (van 17 miljoen naar 12 miljoen).

Laatste bolwerken brokkelen af

Deze financiële resultaten zijn een enorme klap voor de bontindustrie. De massale weerstand tegen de productie van bont neemt in veel Europese landen snel toe, hoewel Denemarken en Finland nog altijd twee bolwerken zijn van de bontindustrie in West-Europa. Maar zelfs in deze landen staat de bonthandel onder druk. Daar putten anti-bontactivisten overal ter wereld hoop uit.

Bron: Respect For Animals ©AnimalsToday.nl Anne Douqué