Bevers in Schotland en de rest van Europa kregen op 1 mei 2019 de status van Europese beschermde soort. Kort daarna beweerden Schotse boeren overlast te ondervinden door de activiteiten van de dieren, waarna er zonder blikken of blozen ontheffing werd verleend om ze af te schieten. Inmiddels zijn 87 bevers gedood en dat leidt tot grote woede onder dierenvrienden en natuurbeschermers. Zij startten een petitie.

bevers in Schotland
Bevers in Schotland liggen onder vuur | Foto: ©Rollin Verlinde, Vilda natuurfotografen

Het gaat niet om een klein percentage, want met het afschieten van 87 bevers is al 20 procent van de totale Schotse beverpopulatie afgeslacht. Initiatiefnemer Steve Micklewright startte namens Trees for Life een petitie om de Schotse bevers te redden van klagende boeren en te pleiten voor overplaatsing in plaats van afschot:

“Opnieuw vragen we ons af wat ‘rechtsbescherming’ inhoudt.”

Veel leden van het Schotse publiek en ook buiten Schotland vinden het moreel weerzinwekkend dat een vijfde van de populatie van een diersoort die vorig jaar de status van Europese beschermde soort heeft gekregen in zo’n korte tijd alsnog onder overheidsvergunning mag worden gedood. Scottish Natural Heritage heeft in het Beaver Summary Report 2019 al erkend dat het hoge aantal vergunde slachtpartijen gevolgen heeft voor de verdere verspreiding van bevers in Schotland. Vooraanstaande Schotse natuurbeschermingsinstanties hebben hun bezorgdheid geuit dat de omvang van het doden mogelijk een bedreiging vormt voor de genetische levensvatbaarheid van de gehele beverpopulatie in Schotland.

In een eerder rapport, Beavers in Scotland: a report to the Scottish Government 2015, gaf Scottish Natural Heritage aan dat er in heel Schotland maar liefst 105.586 hectare geschikte habitat is voor bevers.

bevers in Schotland
Foto: ©Yves Adams, Vilda natuurfotografen

De kwestie is met name zorgwekkend gezien de erkende rol die bevers spelen bij het vergroten van de biodiversiteit en het verzachten van de effecten van klimaatverandering, zoals overstromingen door overvloedige regenval. Hoewel bevers soms problematisch kunnen zijn voor boeren in laaggelegen bouwland, wordt de intensiteit van het vergunde doden mogelijk verhoogd door het overheidsbeleid, dat translocatie (verplaatsen) van bevers beperkt tot binnen die stroomgebieden waar de dieren al aanwezig zijn.

bevers in Schotland
Foto: publiek domein

Als dit afschotbeleid wordt voortgezet kan het vele decennia gaan duren voordat bevers uit zichzelf gebieden met geschikte habitat bereiken, in nieuwe stroomgebieden waar hun milieuvoordelen hard nodig zijn. Door het bouwen van dammen zorgen bevers voor het omleiden en verspreiden van overvloedig regenwater over een groter gebied, waardoor rivieren en beken stroomafwaarts veel minder zwaar belast worden.

bevers in Schotland
Een beverburcht | Foto: ©Angelique Lagarde/AnimalsToday

De beverslachting in Schotland kan in deze periode opnieuw beginnen, aangezien jonge bevers nu als onafhankelijk van hun moeders worden beschouwd en derhalve afgeschoten mogen worden. Er wordt opgeroepen om te stoppen met het afschieten en actief mee te werken aan verplaatsing van de bevers die overlast zouden veroorzaken voor boeren. De petitie is nog negen dagen te tekenen (sluiting 27 augustus) en dat kan hier.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl BVR