Het sneeuwluipaard is een bedreigde diersoort. Naar schatting leven er wereldwijd in het wild nog hooguit 7000, waarvan 350 tot 500 in Nepal. De meeste dieren bevinden zich in het beschermde natuurgebied rond het Annapurna-gebergte, maar helaas komen ze daar toch regelmatig in aanvaring met de mens. Vooral vee zou schade ondervinden door de sneeuwluipaarden, die daarom zonder pardon gedood werden. De lokale bevolking heeft er nu echter voor gekozen om de luipaarden niet meer te bestrijden, maar op diervriendelijke wijze het vee te beschermen tegen de hongerige katten.

sneeuwluipaarden
Sneeuwluipaard in de Himalaya – door: Land Rover Our Planet / Flickr CC

Van nature scharrelen de sneeuwluipaarden over grote afstanden en op grote hoogte in de Himalaya hun kostje op. In het uitgestrekte Annapurna-reservaat hebben ze daarvoor ruim 5000 vierkante kilometer tot hun beschikking. Maar in het gebied wonen ook boeren en hun vee is een makkelijk doelwit voor de sneeuwluipaarden. Van oudsher leven de boeren en de katten op voet van oorlog, maar het bewustzijn dat de sneeuwluipaarden met uitsterven bedreigd worden is reden geweest om de strijdbijl te begraven.

Om de sneeuwluipaarden bij de boerderijdieren weg te houden is ervoor gekozen de stallen en schuurtjes waar het vee in huist te verstevigen, zodat de luipaarden er niet meer bij kunnen. Ook worden boeren dankzij een fonds schadeloosgesteld wanneer ze onverhoeds toch een rund aan een sneeuwluipaard verliezen. En tenslotte is er een campagne opgezet om de lokale bevolking duidelijk te maken dat ieder gedood sneeuwluipaard er één teveel is. Volgens Nepalese natuurbeschermers is vergroten van het bewustzijn de enige manier om de tanende sneeuwluipaardenpopulatie te behoeden voor uitsterven, zo meldt Kantipur News.

Omdat sneeuwluipaarden solitair leven en enorme territoria hebben is het moeilijk om ze in het wild waar te nemen en te tellen. Sinds 1955 was er in Nepal geen enkel dier meer gezien. Dit duurde tot 2005, toen er aan de Nepalese zijde van de Himalaya een sneeuwluipaard op de foto werd gezet. Aan de Tibetaanse kant zijn wel regelmatig sneeuwluipaarden gefotografeerd, maar ook daar lijken hun aantallen niet indrukwekkend. Om de sneeuwluipaarden in de Himalaya te behoeden voor uitsterven is medewerking nodig van hun grootste vijand, de mens. En het ziet er nu naar uit dat die daartoe bereid is.

Bron: The Dodo ©PiepVandaag.nl Bart van Riel