Illustratie: ARCADIS

Elf Nederlandse en internationale bedrijven gaan zich met concrete projecten inzetten voor biodiversiteit en ecosystemen in Nederland en daarbuiten. Zij hebben dit dinsdag afgesproken met IUCN NL, het Nederlandse kantoor van de International Union for Conservation of Nature (IUCN), tijdens de presentatie van het advies van de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen.

Door natuur te beschermen en te behouden willen de bedrijven duurzaam gebruik maken van de diensten die biodiversiteit en ecosystemen leveren. Het gaat onder andere om de levering van zuiver water, hernieuwbare grondstoffen, de opname van CO2 en een gezonde bodem voor de landbouw. Het is wereldwijd uniek dat bedrijven zich voor de langere termijn, met een visie op de komende 20 jaar, samen inzetten voor biodiversiteit en ecosystemen.

“De bedrijven zien in dat ecosystemen de grenzen gaan bepalen van onze economie. Alleen door samen te werken, kan men leren hoe hiermee om te gaan”, zegt Willem Ferwerda, directeur van IUCN NL. De overeenkomst komt voort uit Leaders for Nature, het bedrijvennetwerk van IUCN NL. De ondertekenaars zijn ABN AMRO, AkzoNobel, ARCADIS, Cofely Nederland NV (onderdeel van GDF Suez), DHV, DSM, InterfaceFLOR, KLM, Nutreco, Philips en PwC.

Al op korte termijn gaat een aantal van deze bedrijven met een eerste pilot aan de slag door hun bedrijventerrein als verbinding tussen natuurgebieden in te zetten. Hierdoor kunnen planten- en dierensoorten zich over een groter gebied verspreiden, waardoor zij in ons veranderende klimaat meer kans op overleven krijgen. IUCN-lidorganisaties als de zoogdiervereniging en RAVON verlenen hun steun aan deze initiatieven.

Op dit moment vervullen bedrijventerreinen vaak slechts één functie: huisvesting van kantoren en fabrieken. Deze “grijze” infrastructuur kan veel beter worden benut. Door ontwikkeling van diensten door de natuur (ecosysteemdiensten) op bedrijventerreinen en het vermarkten daarvan kunnen natuur en bedrijfsleven elkaar versterken. Dit verhoogt de rentabiliteit van de terreinen, betrekt medewerkers en versterkt de verbinding van bedrijven met omwonenden.

Het zogeheten Inspirational Programme van Leaders for Nature bevat ook acties van de bedrijven op de middellange en lange termijn. Elk bedrijf zet zich in binnen het programma met een eigen rol en gebaseerd op de specifieke kennis van het bedrijf. Door te laten zien hoe waardevol ecosysteemdiensten voor bedrijven zijn, wordt de noodzaak om natuur te beschermen beter zichtbaar en kan dit mee worden genomen in strategische beslissingen. Daarnaast komt er veel aandacht voor het sluiten van kringlopen van grondstoffen en het verduurzamen van productieketens en bedrijfsprocessen.

Bron: IUCN


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.