Op Bali doen zich steeds meer gevallen van hondsdolheid voor, en steeds vaker blijken lokale gemeenschappen en de provinciale regering opnieuw hun toevlucht te nemen tot het afmaken van zwerfhonden in een misplaatste poging hondsdolheid onder controle te krijgen.

Bali
Foto credit: gorbulas_sandybanks via Compfight cc

De Balinese overheid ondermijnt zo het eerder succesvolle vaccinatieprogramma waarin ze had geïnvesteerd. Het doden van honden is zowel wreed als zinloos: de aantallen honden herstellen zich snel, en zo wordt uiteindelijk noch de hondsdolheid noch het probleem van de zwerfhonden aangepakt.

Geen noodzaak
Er is geen noodzaak voor de Balinese autoriteiten om dit pad op te gaan: World Animal Protection heeft de autoriteiten meerdere malen aangeboden om samen een effectief en diervriendelijk programma voor populatiebeheer te ontwerpen voor het eiland. We wachten nog steeds op antwoord. World Animal Protection dringt er bij de Balinese regering op aan om onmiddellijk te stoppen met het afmaken van zwerfhonden en in plaats daarvan diervriendelijke en effectieve maatregelen te nemen voor populatiebeheer.

Ineffectief en onaanvaardbaar
Directeur Pascal de Smit van World Animal Protection zegt:

“Het doden van honden om zwerfhondenpopulaties te verminderen of hondsdolheid te elimineren, is volstrekt ineffectief en onaanvaardbaar. Vanuit onze ervaring weten we dat de gebruikte methoden wreed en zeer pijnlijk zijn.”

“We hebben in 2010 met de Balinese overheid gewerkt in dat jaar vaccineerden we 210.000 honden, wat resulteerde in een daling van 35% menselijke rabiës doden en een daling van 76% in hondsdolle honden. Deze resultaten spreken boekdelen: vaccinatieprogramma’s werken. We roepen de Balinese overheid op om daarnaar terug te keren. We moeten samenwerken om honden te redden en de mensen van Bali te beschermen tegen hondsdolheid.”

Persbericht World Animal Protection