Het was dé kans om een definitief einde te maken aan de plezierjacht, maar helaas, jagen als hobby blijft mogelijk. De Tweede Kamer nam op 1 juli jongstleden de nieuwe Wet Natuurbescherming aan. Een gemiste kans die een diepe teleurstelling betekent voor dierenbeschermers.

plezierjacht
Houtduiven mogen nog steeds vrij bejaagd worden | © Yves Adams, Vilda natuurfotografen

De Dierenbescherming laat weten diep teleurgesteld te zijn door het aannemen van de nieuwe wet, met name op het gebied van de jacht. De vrije jacht op wilde eend, fazant, haas, konijn en houtduif blijft bestaan. In de wet is ook geen verbod op jacht in natuurgebieden opgenomen en ook 1- op 1- drukjacht op wilde zwijnen blijft mogelijk. Onbegrijpelijk, omdat dit alles onnodig, niet duurzaam en zeer dieronvriendelijk is. Er zijn namelijk meer dan genoeg alternatieven beschikbaar. Dat jagen “goed voor de natuur” zou zijn, valt stevig te betwijfelen. Jagen lijkt meer een hobby voor een kleine groep mensen in de samenleving.

Teleurstellend
De eerder gepresenteerde lijst met vrij te bejagen soorten werd niet uitgebreid, een schrale troost voor al die in het wild levende dieren die alleen maar goed lijken te zijn om als schietschijf te dienen. Zonder enige evaluatie of afweging blijven de meeste brute jachtvormen in stand. Niet de waarde van de natuur (ten opzichte van de eventuele schade voor de samenleving) stond centraal in het debat, maar eerder de jachtrechten. Een ander zorgelijk punt is dat in de nieuwe wet veel bevoegdheden met betrekking tot beheer en schade- en overlastbestrijding naar de provincies gaat, zonder dat er landelijk duidelijke kaders zijn afgesproken.

Waardevolle rol
Na de zomer wordt de wet voorgelegd aan de Eerste Kamer. Een mogelijkheid om opnieuw te pleiten voor beter dierenwelzijn. De Dierenbescherming heeft laten weten de definitieve tekst van de wet te gaan bestuderen en met plannen te komen voor verbeteringen voor in het wild levende dieren. Voorlopig zijn de dieren de dupe en zijn ze blijkbaar alleen maar nuttig als ze geld opleveren en geen overlast veroorzaken. Overigens valt die overlast enorm mee volgens Han Olff, hoogleraar ecologie en natuurbeheer aan de Rijksuniversiteit Groningen. Konijn en haas hebben een waardevolle rol in natuurgebieden en de schade die zij, (en houtduif, fazant en wilde eend), aanbrengen aan de landbouw is miniem.

Bronnen: De DierenbeschermingNatuurmonumenten, De Volkskrant 26/6/2015 ©PiepVandaag.nl Lydia Zittema


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.