Het hooggerechtshof van Colombia heeft besloten dat het Amazonewoud een entiteit is die rechten heeft. Met deze historische uitspraak wil het hof de regering dwingen het Amazonegebied beter te beschermen.

Amazonewoud
Amazonewoud Colombia krijgt rechten | Foto: MarcoMello Flickr via Compfight cc

In Colombia wordt het Amazonewoud ernstig bedreigd, net als in de andere Amazonelanden. Tussen 1990 en 2016 verdween meer dan 2,1 miljoen hectare aan oerwoud. De ontbossing steeg met 44% tussen 2015 en 2016. In totaal beslaat tet Amazonewoud 67% van het bosoppervlakte van Colombia, een belangrijk gebied om te beschermen.

Het Colombiaanse hooggerechtshof riep de staat op om beschermingsplannen te implementeren. Ze deed deze uitspraak naar aanleiding van een aanklacht tegen de staat door 25 kinderen en jongeren van 7 tot 25 jaar oud, die in steden leven waar er een hoog risico is op gevolgen door klimaatverandering. Met die aanklacht eisen ze bescherming op hun recht om te kunnen genieten van een gezond milieu en een goede gezondheid, vooral gezien er een groot risico is op de achteruitgang van het milieu als gevolg van ontbossing van het Amazonewoud.

Het hooggerechtshof verklaarde in haar vonnis:

“Zonder een gezond milieu kunnen rechthebbenden en levende wezens niet overleven en kunnen we de rechten van onze kinderen en toekomstige generaties niet beschermen.”

Het is te hopen dat andere Amazonelanden de uitspraak van het Colombiaanse hooggerechtshof als een voorbeeld gaan zien en zelf een beschermingsplan in hun beleid implementeren.

Amazone

Rijke biodiversiteit
Het Amazonewoud is de groene longen van de planeet. Het beslaat 6% van de aardoppervlakte en 40% van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Het Amazonegebied bevindt zich in acht landen: Bolivia, Brazilië, Colombia, Ecuador, Guayana, Peru, Suriname en Venezuela. De totale oppervlakte is 7,8 miljoen km2, en haar rivieren leveren 20% van het drinkwater van de planeet. In het Amazonewoud leven meer dan 30.000 plantensoorten, inclusief 5.000 tot 10.000 soorten bomen. Het Amazonewoud is één van de rijkste gebieden ter wereld wat betreft biodiversiteit. Alleen al in de laatste twee jaar werden hier 400 nieuwe planten-en dierensoorten ontdekt.

Klimaatverandering
Maar de Amazone wordt ernstig bedreigd door onder meer ontbossing en vervuiling. Het terugdringen van ontbossing in het Amazonegebied wordt als vitaal gezien om de gevolgen van klimaatverandering en opwarming van de aarde te beperken. Zo is het regenwoud van de Amazone een van de grootste natuurlijke opslagplaatsen op land van CO2 in de wereld. Bomen nemen CO2 op en leggen dit vast in stam, takken en bladeren. Dit enorme koolstofreservoir draagt bij aan de afremming van de opwarming van de aarde. Maar tijdens het kappen van bomen komt de omgezette CO2 vrij. De bomen zorgen daarnaast voor het omzetten van koolstofdioxide in zuurstof. In 2015 waarschuwde de WWF dat in 2030 een kwart van de Amazone verloren kan zijn gegaan als er niet snel extra maatregelen worden genomen.  Het is daarom van cruciaal belang dat de overheid van alle Amazonelanden in actie komt om de groene longen van onze aarde te beschermen.

Bronnen: El País, Inforegión ©AnimalsToday.nl Estefanía Pampín Zuidmeer