Tijdens een drijfjacht afgelopen zaterdag in het Belgische Hechtel zijn maar liefst 56 everzwijnen afgeschoten. Nog nooit eerder werden er in Vlaanderen zo veel everzwijnen gedood tijdens een enkele jachtpartij.

56 everzwijnen
Ter illustratie: Everzwijn | Foto: Wikimedia Commons

De drijfjacht was georganiseerd om de populatie everzwijnen in het gebied terug te dringen. Om tijdens deze jacht zoveel mogelijk dieren te kunnen doden, werd de drijfjacht tot in detail voorbereid. Het gebied ligt in militair domein, wat zaterdag werd gesloten voor burgeractiviteiten, zoals wandelen, fietsen en paardrijden. Er werd een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur ingesteld voor de Kamperbaan, dat door het gebied loopt.

Alleen al door jachtgroep Punie werden 52 zwijnen doodgeschoten. Aan de noordkant van het gebied werden nog eens vier dieren gedood. Willy Vanhelden, voorzitter van Wildbeheereenheid De Zandhaas Hechtel:

“Aan deze kant kunnen de varkens makkelijk ontsnappen via het moeras aan het Pijnven. Het is dan ook onmogelijk om het gebied volledig af te sluiten.”

Dierenleed
De burgemeester van Hechtel, de heer Dalemans, spreekt van een ware everzwijnenplaag in het gebied:

“De jacht zelf is een groot succes geweest. Dat is belangrijk. Vergeet niet dat we hier in Hechtel-Eksel en in een aantal naburige gemeenten van een echte plaag mogen spreken. Alleen al daarom ben ik blij dat ze de populatie hebben kunnen uitdunnen. Ook in november, december en januari volgen er nog gerichte everzwijnjachten, maar dan op iets kleinere schaal.”

Afschot is geen oplossing
Echter is afschot geen oplossing voor mogelijke overlast die mensen ervaren. Daarbij brengt de jacht dierenleed met zich mee. Veel dieren worden niet direct dodelijk getroffen maar raken gewond en sterven vervolgens een langzame en pijnlijke dood. Gemiddeld is niet meer dan één op de zes schoten direct dodelijk.

Draagkracht
Het afschieten van everzwijnen zal de mogelijke overlast niet doen afnemen en het zal de verkeersveiligheid niet vergroten. Het aantal everzwijnen wordt bepaald door de draagkracht van het gebied. Wanneer er zwijnen worden gedood, worden er meer jonge everzwijnen geboren. Jonge zwijnen maken door hun onervarenheid een grotere kans om te worden aangereden dan de oudere dieren. Bovendien veroorzaakt de jacht onrust in het gebied, waardoor dieren in paniek op wegen terecht kunnen komen met alle gevolgen van dien.

In het geval van landbouwschade of kans op aanrijdingen, moeten de maatregelen daarop worden gericht. De meest effectieve en ook structurele oplossing om bijvoorbeeld schade aan landbouwpercelen te voorkomen is het plaatsen van rasters.

Afrastering
Volgens burgemeester Dalemans worden er ook verdere maatregelen getroffen:

“Er komt een afrastering en er zal een wilddetectiesysteem geplaatst worden, zodat automobilisten verwittigd worden als er wild de rijbaan wil oversteken. Zo kunnen de weggebruikers alert zijn.”

Wanneer deze maatregelen in werking gesteld zullen worden, is nog niet bekend. In november, december en januari worden er wederom gerichte everzwijnjachten georganiseerd om de populatie nog meer in te dammen.

Bronnen: Het Belang van Limburg, Faunabescherming ©AnimalsToday Monique van Dijk Armor