Elk jaar wordt door de Zoogdiervereniging een bepaalde diersoort gekozen als dier van het jaar. Dit jaar wordt extra aandacht besteed aan de das, de grootste marterachtige van Nederland. Doel van deze ‘verkiezing’ is om het succes van de das te vieren en iedereen te laten kennismaken maken dit fascinerende dier, aldus de Zoogdiervereniging. Zij zal dit onder meer doen door het verspreiden van nieuwsberichten en het publiceren van een boek in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV).

Das - dassenburcht

Een van de activiteiten van de Zoogdiervereniging is het organiseren van een dassentelling, samen met Das&Boom en regionale dassenwerkgroepen. Volgens de laatste gegevens, alweer van 15 jaar geleden, leven ongeveer 6.000 dassen in Nederland.

Deze grote marterachtige was 30 jaar geleden zo goed als uitgestorven in Nederland. Na goedkeuring van de zogenaamde Dassennota (1985) werd een plan uitgedragen om de das te behouden voor ons land. Sindsdien gaat het weer goed met de das, ondanks dat Nederland steeds voller wordt.
Helaas heeft de das veel te lijden onder de grote druk van het toegenomen verkeer. Elk jaar worden ongeveer 1.000 dassen doodgereden.

In het Jaar van de Das wil de Zoogdiervereniging extra aandacht besteden aan verkeersvoorzieningen, zodat dassen veiliger naar de overkant van de weg kunnen.

Andere activiteiten die op het programma staan: voorlichting van het algemeen publiek over het leven van de das, het houden van een symposium voor vrijwillige en professionele dassenonderzoekers en beleidsmakers. Door middel van een lesbrief wordt ook de jeugd betrokken bij de bescherming van de das.

Het uiteindelijke doel van dit Jaar van de Das is om alert te blijven en dit dier te behouden voor generaties na ons.

Bron: Natuurbericht.nl @PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven